Kan trening føre til mer regelmessig menstruasjon og bedre symptomer ved polycystisk ovariesyndrom?

Kan trening føre til mer regelmessig menstruasjon og bedre symptomer ved polycystisk ovariesyndrom?

– IMPROV-IT studien

Løper på tredemølle

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) er den vanligste hormonforstyrrelsen blant kvinner i fertil alder. I denne studien vil vi undersøke om regelmessig trening kan føre til mer regelmessig menstruasjon og bedre metabolsk helse ved PCOS.


Studien startet i juni 2015. Fra 2017 utvidet vi studien slik at deltakere nå også rekrutteres i Melbourne, Australia, i samarbeid med Australian Catholic University. Vi regner med at avslutter rekruttering av nye deltakere i januar 2019.


For å delta i IMPROV-IT må du ha polycystisk ovariesyndrom (PCOS) diagnostisert ut i fra følgende kriterier (minst to av tre symptomer må være til stede):

  • Manglende/uregelmessig menstruasjon (mer enn 35 dager mellom sykluser eller mindre enn 10 menstruasjonssykluser per år)
  • Polycystiske ovarier, påvist ved ultralyd (12 eller flere cyster på 2-9 mm og/eller ovarievolum på 10 ml eller mer)
  • Klinisk eller biokjemisk hyperandrogenisme (påvist ved blodprøver og/eller klinisk som akne/behåring)

 

I tillegg må du

  • Være 18-45 år
  • Ha mulighet til å komme til undersøkelser ved St. Olavs Hospital
  • Ikke trene regelmessig (to ganger i uka eller mer) med intensitet som gjør at du blir kraftig andpusten.
  • Ikke bruke hormonell prevensjon (med en utvaskingsperiode på minst tre måneder før deltakelse).
  • Ikke ta Metformin (med en utvaskingsperiode på minst fire uker før deltakelse).

 

For mer informasjon, ta kontakt med Sofie Buurgaard Lionett.

 

Kan trening føre til økt graviditetsrate etter assistert befruktning hos damer med høy BMI? (FertilEX studien)

Dette var en studie hvor målet var å undersøke om 10 uker med høyintensitets intervalltrening ville øke sjansen for å bli gravid etter assistert befruktning hos damer med kroppsmasseindeks (BMI) på 25 kg/m2 eller mer.

Deltakerne ble tilfeldig fordelt til en treningsgruppe eller til en kontrollgruppe som ikke trente før assistert befruktning.

Studien er nå avsluttet.

Publikasjoner fra FertilEX-studien:

Exercise prior to assisted fertilization in overweight and obese women (FertilEX): study protocol for a randomized controlled trial

Women undergoing assisted fertilisation and high-intensity interval training: a pilot randomised controlled trial


person-portlet

Kontaktperson

Sofie Buurgaard Lionett
Stipendiat
sofie.b.lionett@ntnu.no
+4542220268