Forsking

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk

Forsking

Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk har eit aktivt forskingsmiljø der helsepersonell, forskarar, teknologar og ingeniørar samarbeider for å møta utfordringane i helsevesenet innan sine fagområde.

Forskningsresultat

Forskningsresultat

Publikasjonar og vitskaplege aktivitetar i forskingsdokumentasjonssystemet CRISTIN: