Trening og amming: Akutt effekt av utholdenhetstrening på morsmelkssammensetning

Trening og amming: Akutt effekt av utholdenhetstrening på morsmelkssammensetning

Målet med denne studien er å undersøke om utholdenhetstrening med moderat eller høy intensitet kan påvirke morsmelkssammensetning hos kvinner med overvekt/fedme. 

Oppstart er ca. 6 uker etter fødsel. Det er fint om potensielle deltakere tar kontakt noen uker før dette. Alle deltakerne skal komme inn til laboratoriene våre ved St. Olavs hospital i alt fire ganger:

  1. Den første gangen måler vi din fysiske form (utholdenhet), estimerer kroppssammensetningen din, og måler blodtrykket ditt. Du får også utlevert en elektrisk brystpumpe og vi gjennomgår hva som skal skje videre i studien i detalj.
  2. De neste tre gangene skal du enten trene med moderat intensitet, trene med høy intensitet, og ikke trene (sitte i ro). Rekkefølgen på disse tre vil være tilfeldig og det vi gå ca. 1 uke mellom hver av gangene. 

Studieperioden er på totalt ca. 4 uker

Kriterier for deltakelse:

  • 18 år eller eldre
  • BMI: 25 kg/m2 eller mer før svangerskap, eventuelt 28 kg/m2 eller mer etter fødsel
  • Fullammer
  • Bor i Trondheimsområdet (har mulighet til å komme inn til St. Olavs hospital, som beskrevet over)
  • Forstå muntlig og skriftlig norsk

I tillegg til det som er beskrevet ovenfor, vil du bli bedt om å besvare noen spørreskjema (om blant annet medikamenter du bruker, om du røyker eller ikke og om barnets fødselsvekt).

Studien gjennomføres ved Fakultet for Medisin og Helsevitenskap, NTNU, i samarbeid med Kvinneklinikken ved St. Olavs Hospital, og er godkjent av Regional Komite for Medisinsk og Helsefaglig Forsknings-etikk. Studien er en del av ExMilk-prosjektet, finansiert av European Research Council og NTNU. 

Ønsker du å delta?

Ta kontakt med Trine Moholdt - se kontaktinfo til høyre (eller under hvis du er på mobil).


person-portlet

Kontakt

Trine Tegdan Moholdt
Forsker, Forskningsgruppeleder
trine.moholdt@ntnu.no
+4797098594