Tidsbegrenset spising og intervalltrening med digital oppfølging

Tidsbegrenset spising og intervalltrening med digital oppfølging

Tidsbegrenset spising og intervalltrening med høy intensitet er to effektive metoder for å forbedre helsen og kroppssammensetningen. I denne studien skal vi undersøke hvordan tidsbegrenset spising og intervalltrening med høy intensitet påvirker fettmasse hos voksne med BMI ≥ 27 kg/m2 (overvekt/fedme). 

Deltakerne fordeles tilfeldig til én av to grupper:

 1. Intervensjonsgruppe: 7 uker med tidsbegrenset spising (matinntak begrenses til maks 10 timer daglig) og 3 intervalløkter pr uke. Deltakerne vil få en kosthold-og-trening-veiledningstime, og deretter oppfølging 1 gang i uken under hele intervensjonsperioden. 
 2. Kontrollgruppe*: Ingen intervensjon

Studieperioden er på totalt ca. 9 uker. 

Deltakerne får målt sin kroppssammensetning, fysiske form, blodtrykk, og det vil bli tatt blodprøver hvor vi måler blodsukker og fettstoffer i blodet. Studien gjennomføres ved Fakultet for Medisin og Helsevitenskap, NTNU og er godkjent av Regional Komite for Medisinsk og Helsefaglig Forsknings-etikk.

*De som kommer i kontrollgruppa vil få tilbud om å få samme kostholds- og treningsprogram og samme oppfølging som intervensjonsgruppa, etter at studieperioden er ferdig. 

Kriterier for deltakelse:

 • Menn og kvinner 
 • Alder: 18-50 år
 • BMI på 27 kg/m² eller mer 
 • Vanligvis et tidsvindu for når du spiser som er 12 timer eller mer daglig
 • I stand til å gå på en tredemølle eller sykle på en spinning sykkel i minst 60 minutter
 • Ikke trene intervalltrening med høy intensitet mer enn én gang i uka.
 • Forstå muntlig og skriftlig norsk eller engelsk.
   

Ønsker du å delta?

Ta kontakt med Kamilla La Haganes - se kontaktinfo til høyre (eller under hvis du er på mobil).


person-portlet

Kontakt

Kamilla La Haganes
Stipendiat
kamilla.l.haganes@ntnu.no
47316765