Intervalltrening og tidsbegrenset spising hos kvinner

Intervalltrening og tidsbegrenset spising hos kvinner

Målet med denne studien er å undersøke isolerte og kombinerte effekter av høyintensiv intervalltrening og såkalt «time-restricted eating» (tidsbegrenset spising) for blodsukkerregulering hos kvinner.  

Tidsbegrenset spising innebærer at man begrenser tidsvinduet for inntak av mat til 8-10 timer daglig. Deltakerne fordeles tilfeldig til en av fire grupper:

 1.    Intervalltrening
 2.    Tidsbegrenset spising
 3.    Intervalltrening + tidsbegrenset spising
 4.    Kontrollgruppe*

Studieperioden er totalt på ca 9 uker, med 7 uker intervensjon. Deltakerne vil få nøye oppfølging og veiledning i denne perioden.

*De som kommer i kontrollgruppa vil få tilbud om å velge en av de andre gruppene etter at studieperioden er ferdig og vil få samme oppfølging som deltakerne i disse gruppene.

Kriterier for deltakelse

Kriterier for deltakelse

 • Kvinne
 • 18-45 år gammel.
 • BMI på 27.0 eller mer
 • Vanligvis et tidsvindu for når du spiser som er 12 timer eller mer daglig.
 • I stand til å gå på en tredemølle eller sykle på en spinningsykkel i minst 60 minutter
 • Ikke trene intervalltrening med høy intensitet mer enn én gang i uka.
 • Forstå muntlig og skriftlig norsk eller engelsk.

Intervalltrening og tidsbegrenset spising hos kvinner del 2

Deltakerne får målt sitt blodtrykk, fysiske form og kroppsammensetning og det blir tatt blodprøver, inkludert en sukkerbelastningstest. I tillegg har alle deltakerne på en kontinuerlig blodsukkermåler og en aktivitetsmåler. Studien gjennomføres ved Fakultet for Medisin og Helsevitenskap, NTNU og er godkjent av Regional Komite for Medisinsk og Helsefaglig Forsknings-etikk.

For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Trine Moholdt.

person-portlet

Ta kontakt

Trine Moholdt
Forsker
trine.moholdt@ntnu.no
73412007
+4797098594