Trening, sirkulasjon og respirasjon

Trening, sirkulasjon og respirasjon

Trening og fysisk aktivitet er gunstig for hjertet, muskler og skjelett. I tillegg kan det virke forebyggende, og i mange tilfeller rehabiliterende, ved en rekke av dagens livsstilssykdommer.

Fagenheten for Trening, sirkulasjon og respirasjon består av forskningsmiljøer som ser på de fysiologiske fordelene ved trening:

Som del av det Integrerte universitetssykehuset i Trondheim, samarbeider vi med kompetansesenteret Trening som medisin ved St. Olavs Hospital.

21 nov 2018