Fosterets velvære og blodfordeling under intervalltrening

Fosterets velvære og blodfordeling under intervalltrening

Gravide er anbefalt å være fysisk aktive minst 150 minutt hver uke, men under 15% av norske kvinner når dette målet. Vi er interessert i å finne treningsmetoder som er effektive for å opprettholde/forbedre mors helse, men som krever lite tid. Intervalltrening er en treningsform som er populær og som gir god effekt på fysisk form.

Vi har tidligere undersøkt hjertefrekvens hos foster mens mor trener intervalltrening og funnet at den er normal når mor gjennomfører korte intervalldrag (30 sek). Nå vil vi undersøke fosterets puls og blodfordeling under og like etter én enkelt intervalltreningsøkt hos gravide.

Målet med studien er å etablere en tidseffektiv og trygg måte å trene på for gravide og å kunne forklare noen av mekanismene for de gunstige effektene for fosteret av at mor trener.

Kriterier for deltakelse:

Kriterier for deltakelse:

  • Over 18 år og gravid i uke 22-36
  • Gravid med ett foster
  • Ingen kjente sykdommer
  • I stand til å sykle på en ergometersykkel

Du kan ikke bli med i studien hvis du har:

Du kan ikke bli med i studien hvis du har:

  • Høyt blodtrykk
  • Svangerskapsdiabetes
  • Noen årsaker til at du ikke bør trener i svangerskapet

Fosterets velvære og blodfordeling under intervalltrening del 2

Deltakerne får målt sitt blodtrykk og kroppssammensetning. Vi vil ta ultralyd før og etter en treningsøkt. Vi vil også måle din og fosterets hjertefrekvens underveis i treningsøkta. 

Studien gjennomføres ved Fakultet for Medisin og Helsevitenskap, NTNU og er godkjent av Regional Komite for Medisinsk og Helsefaglig Forsknings-etikk. Samarbeidspartnere er overlege Kjell Å. Salvesen, Kvinneklinikken St.Olavs hospital og Dr. Ella Rauhala som er masterstudent.

For mer informasjon, ta kontakt med prosjektleder Trine Moholdt.


person-portlet

Ta kontakt:

Trine Moholdt
Forsker
trine.moholdt@ntnu.no
73412007
+4797098594