Høyintensiv intervalltrening som dataspill

Høyintensiv intervalltrening som dataspill

Respondenter spiller dataspill ved å tråkke på en tredemølleFysisk inaktivitet er et stort globalt problem og mange oppfyller ikke de nasjonale anbefalingene for fysisk aktivitet. Vi er i gang med flere studier hvor målet er å undersøke om det å spille et aktivt videospill (såkalt «exergame») kan være en alternativ treningsmetode for barn, ungdom og voksne.

I en av studiene undersøke vi treningsintensiteten ved slik spilling. Der måler vi først deltakernes maksimale oksygenopptak under sykling på ergometersykkel. Så måler vi oksygenopptaket under spilling av det aktive videospillet og undersøker hvor høy treningsintesitet man kommer opp i under denne spillingen.

I to andre studier undersøker vi om det å ha tilgang til dette spillet vil gjøre at ungdommer og voksne blir mer aktive og om dette blant annet fører til bedre kondisjon og kroppssammensetning.

Vi har avsluttet rekruttering av nye voksne deltakere men ungdommer som har lyst til å bli med kan gjerne ta kontakt.

For mer informasjon, kontakt Jonathan Berg

Publikasjon fra Exergame-prosjektene:

Exergaming can be an innovative way of enjoyable high-intensity interval training


person-portlet

Jonathan Berg
Stipendiat
jonathan.berg@ntnu.no
45205565