Poteter og risiko for kardiovaskulær sykdom

Poteter og risiko for kardiovaskulær sykdom

Med data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) undersøker vi assosiasjoner mellom hvor mye kokte poteter man spiser og risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom og mellom potetspising og død.