Sammenheng mellom kondisjon og morsmelkssammensetning

Sammenheng mellom kondisjon og morsmelkssammensetning

Man vet fra tidligere at mange faktorer hos mor kan påvirke morsmelkssammensetning, men det er forsket lite på hvordan fysisk form kan spille inn. Hensikten med denne studien er å undersøke om det er sammenheng mellom kondisjon og morsmelkssammensetning. 

Vi rekrutterer detakere som er 10-12 uker etter fødsel, og det er supert om vi kommer i kontakt med mulige deltakere litt før (for å avtale tidspunkt for undersøkelser). Du må komme inn til våre laboratorier ved St.Olavs Hospital to ganger:

  1. Den første gangen får du utlevert utstyr til å samle inn melk og noen spørreskjema du skal besvare (om fysisk aktivitet og noen bakgrunnsvariabler). Skjemaene får du med hjem og leverer når du kommer inn til testing.
  2. Den andre gangen tester vi ditt maksimale oksygenopptak ved at du går eller løper på en teste på tredemølle, måler blodtrykk og kroppssammensetning.

Kriterier for deltakelse:

  • 18 år eller eldre
  • Fullammer ett barn født til termin (etter svangerskapsuke 36 + 6)
  • Kan gå eller løpe på tredemølle til utmattelse (ca 15 min)
  • Bor i Trondheimsområdet (har mulighet til å komme inn til St.Olavs hospital, som beskrevet over)
  • Forstår muntlig og skriftlig norsk

Prosjektet gjennomføres ved Fakultet for Medisin og Helsevitenskap, NTNU og er godkjent av Regional Komite for Medisinsk og Helsefaglig Forsknings-etikk (REK-midt).

Ønsker du å delta?

Ta kontakt med Trine Moholdt - se kontaktinfo til høyre (eller under hvis du er på mobil).


person-portlet

Kontakt

Trine Tegdan Moholdt
Forsker, Forskningsgruppeleder
trine.moholdt@ntnu.no
+4797098594