Tidsbegrenset spising og blodsukkerregulering i svangerskapet

Tidsbegrenset spising og blodsukkerregulering i svangerskapet

Såkalt «Time-Restricted Feeding» (tidsbegrenset spising), hvor man begrenser tidsvinduet for inntak av mat til 8-10 timer daglig, har vist seg å være gunstig for personer med økt risiko for å utvikle diabetes. Vi vil undersøke om denne måten å spise på kan være bra også for gravide som har økt risiko for å utvikle svangerskapsdiabetes, og i tillegg om det er gjennomførbart for gravide å spise slik. Halvparten av de som blir med blir bedt om å begrense tidsvinduet for når de spiser til 8-10 timer hver dag i fem uker, med oppfølging av oss underveis. Alle oppfordres til å følge Helsedirektoratets kostholdsråd for gravide og kan spise hva og hvor mye de vil.

Kriterier for deltakelse

  1. Over 18 år og gravid i uke 12-30
  2. Vanligvis et tidsvindu for når du spiser som er 12 timer eller mer daglig
  3. Oppfyller ett eller flere av disse kriteriene: BMI på 25 kg/m2 eller mer (før svangerskap)/førstegangsfødende over 25 år/ har diabetes i nær familie/har tidligere hatt svangerskaps-diabetes/har tidligere født et barn på mer enn 4.5 kg/etnisk opprinnelse fra Asia eller Afrika

Deltakerne får målt sitt blodtrykk og kroppsammensetning og det blir tatt blodprøver, inkludert en sukkerbelastningstest. I tillegg har alle deltakerne på en kontinuerlig blodsukkermåler. Studien gjennomføres ved Fakultet for Medisin og Helsevitenskap, NTNU i smarbeid med Kvinneklinikken, St. Olavs hospital, og er godkjent av Regional Komite for Medisinsk og Helsefaglig Forsknings-etikk.

Tidsbegrenset spising og blodsukkerregulering i svangerskapet Bilde

Diagram som viser måltider inntatt på to forskjellige tidslinjer. Den ene strekker seg fra kl.6 til kl.22. Den andre fra kl.8 til kl.18.

person-portlet

Ta kontakt:

Trine Tegdan Moholdt
Forsker, Forskningsgruppeleder
trine.moholdt@ntnu.no
+4797098594