Trening i svangerskapet for damer med overvekt/fedme

Trening i svangerskapet for damer med overvekt/fedme

– ETIP-studien

I denne studien undersøkte vi effekter av trening i svangerskapet hos damer med før-gravid kroppsmasseindeks (BMI) på 28 kg/m2 eller mer. 

ETIP var en randomisert, kontrollert studie hvor 91 deltakere ble tilfeldig fordelt til en treningsgruppe eller en kontrollgruppe. Inklusjon i studien ble avsluttet i 2015. Noen av resultatene fra denne studien er publisert (se nedenfor). 

Vi jobber fortsatt med gjenværende materiale fra ETIP-studien og data fra oppfølging av barna som ble født i studien.


person-portlet

Kontakt

Trine Tegdan Moholdt
Forsker, Forskningsgruppeleder
trine.moholdt@ntnu.no
+4797098594