Trening i svangerskapet for damer med overvekt/fedme

ETIP-studien

Trening i svangerskapet for damer med overvekt/fedme

Barnetegning av gravid dame, og gravid dame på tredemølle.

Hensikten med dette prosjektet var å undersøke om effekter av regelmessig trening i svangerskapet blant damer med kroppsmasseindeks (BMI) på 28 kg/m2 eller mer. Dette var en randomisert, kontrollert studie hvor 91 deltakere ble tilfeldig fordelt til en treningsgruppe eller en kontrollgruppe. Inklusjon i ETIP-studien ble avsluttet i 2015. Noen av resultatene fra denne studien er publisert (se linker nedenfor). Vi holder nå på med analyser av resterende data-materiale fra denne studien og en oppfølgingsundersøkelse av barna som ble født i løpet av prosjektperioden når disse er 4-5 år gamle.

Publikasjoner fra ETIP-studien:

Exercise Training in Pregnancy for obese women (ETIP): study protocol for a randomised controlled trial

Exercise Training and Weight Gain in Obese Pregnant Women: A Randomized Controlled Trial (ETIP Trial)

Effect of supervised exercise training during pregnancy on neonatal and maternal outcomes among overweight and obese women. Secondary analyses of the ETIP trial: A randomised controlled trial

Cardiac function in newborns of obese women and the effect of exercise during pregnancy. A randomized controlled trial

Exercise training during pregnancy reduces circulating insulin levels in overweight/obese women postpartum: secondary analysis of a randomised controlled trial (the ETIP trial)

Kan høyintensiv intervalltrening være en trygg og effektiv måte å forbedre insulinsensitivitet hos gravide?

Dette var en studie som sammenlignet to ulike treningsformer, trening med moderat intensitet og høyintensiv intervalltrening, på blodsukkerregulering hos gravide. Vi undersøkte også om trening var trygt for fosteret.

Studien er avsluttet og vi analyserer nå resultatene fra denne studien.