Endring i fysisk aktivitetsnivå og dødelighet

Endring i fysisk aktivitetsnivå og dødelighet

Med data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) undersøker vi assosiasjoner mellom fysisk aktivitet og dødelighet, hos personer med og uten hjertesykdom. Hos personer med hjertesykdom er det tidligere vist at det å ha overvekt eller fedme er assosiert med bedre prognose enn om man er normalvektig (et såkalt «fedmeparadoks»). Vi har undersøkt sammenhenger mellom BMI, fysisk aktivitet og dødelighet i personer med hjertesykdom. Vi har også sett på hvordan endringer i fysisk aktivitet og i vekt henger sammen med risiko for å dø blant de som har hjertesykdom. Nå er vi i gang med å undersøke sammenheng mellom endring i fysisk aktivitetsnivå og dødelighet i de uten hjertesykdom fra HUNT.


person-portlet

Kontakt

Trine Tegdan Moholdt
Forsker, Forskningsgruppeleder
trine.moholdt@ntnu.no
+4797098594