Studier ved Institutt for sosialt arbeid

Studier ved Institutt for sosialt arbeid

Smilende kvinnelig student som sitter sammen med et barn. Foto.

Instituttet gir undervisning på bachelor- og masternivå i sosialt arbeid, barnevern og funksjonshemming og samfunn. Du kan bygge på med doktorgrad i alle fagene ved instituttet.

3-årig bachelorprogram

2-årige masterprogrammer

Ph.d.-program

Etter- og videreutdanning

Har du behov for studieveiledning?

Har du behov for studieveiledning?

Ph.d.-emner ved Institutt for sosialt arbeid

Ph.d.-emner ved Institutt for sosialt arbeid

Studenttillitsvalgte ved Institutt for sosialt arbeid

Studenttillitsvalgte ved Institutt for sosialt arbeid

Nattergalen

Nattergalen

Nattergalen. Logo.

Nattergalen er et internasjonalt mentorprogram der studenter er mentorer for barn med minoritetsbakgrunn.