Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er studieveileder ved institutt for sosialt arbeid, og har særlig ansvar mot studenter og ansatte på bachelor i barnevern. Jeg kan gi råd og hjelp om

- tilrettelegging i studiet

- studieprogresjon

- permisjon

- utdanningsplaner

- utveksling/internasjonalisering

- videre studier

- jobbmuligheter

Du er velkommen til å ta en prat om disse tingene eller annet på mitt kontor i 5. etasje i Tungasletta 2.