Jan Inge Thomassen

Studieveileder for Bachelor i barnevern og internasjonalisering

jan.i.thomassen@ntnu.no
73559216 Tungasletta 2, A 544, Trondheim