Bakgrunn og aktiviteter

Studieveileder for bachelor i bevegelsesvitenskap og master i bevegelsesvitenskap.

 

Oppgaver:

  • Studieveiledning.
  • Saksbehandler for studentsaker ved bachelor og master i bevegelsesvitenskap. Dette inkluderer innpassing, permisjonssøknader, utveksling og annen tilrettelegging i studieløpet.
  • Studieplanarbeid.
  • Emneadministrasjon.
  • Timeplan.
  • Andre studieadministrative oppgaver knyttet til studiene i bevegelsesvitenskap.

 

Kontoret mitt finner du her: http://bit.ly/2qdz2qe  Ta kontakt med meg for å avtale tid til veiledning.

 

 

Tips til studenter:

Her finner du skjema og studieinformasjon fra fakultetet: Studieinformasjon inkl. skjemaer.

Frister og aktuell informasjon blir publisert på innsida.

NTNU har gode sider om studievalg og karriere for søkere og studenter: https://www.ntnu.no/karriere

 

Egen utdanning:

  • Samfunnsvitenskapelige emner (NTNU 2003-2008)
  • Vernepleier (HiST, autorisert 2008)
  • Mastergrad i funksjonshemming og samfunn (NTNU 2013)
  • Videreutdanning i e-helse (UiT 2015)