Bakgrunn og aktiviteter

Vi ønsker at henvendelser til studieadministrasjonen går via NTNU Hjelp

NTNU Hjelp for instituttets studenter
NTNU Hjelp for instituttets undervisere
- Søkere og andre eksterne bes bruke studier@inb.ntnu.no som kontaktpunkt.

 

Hva jeg jobber med:

Jeg jobber med lederstøtte til instituttets studieprogramledere, oppfølging av våre studenter, opptak, rekruttering med mer. I tillegg har jeg et spesielt ansvar for internasjonalisering og etter- og videreutdanning ved instituttet. 

 

Tips til studenter:

Oversikt over NTNUs videreutdanninger finner du her: https://www.ntnu.no/videre

Her finner du studieinformasjon fra fakultetet: Studieinformasjon inkl. skjemaer.

Informasjon om utenlandsstudier: Utveksling

Skjema for endelig godkjenning av utenlandsk utdanning: Skjema

Frister og aktuell informasjon blir publisert på innsida og andre akutelle kanaler

 

 

Egen utdanning:

  • Samfunnsvitenskapelige emner (NTNU 2003-2008)
  • Vernepleier (HiST, autorisert 2008)
  • Mastergrad i funksjonshemming og samfunn (NTNU 2013)
  • Videreutdanning i e-helse (UiT 2015)
  • Offentlig rett 2 (HiVolda 2019)
  • Kvensk kultur og litteratur (UiT 2021)