Bakgrunn og aktiviteter

Studieveileder for bachelor i bevegelsesvitenskap og master i bevegelsesvitenskap.

Oppgaver:

Studieveiledning.

Saksbehandler for studentsaker ved bachelor og master i bevegelsesvitenskap. Dette inkluderer innpassing, permisjonssøknader, utveksling og annen tilrettelegging i studieløpet.

Studieplanarbeid og timeplan.

Kontoret mitt finner du her: http://bit.ly/2qdz2qe  Ta kontakt med meg for å avtale tid til veiledning.

Studieinformasjon inkl. skjemaer.