Bakgrunn og aktiviteter

Studieveileder for bachelor i bevegelsesvitenskapmaster i bevegelsesvitenskap og master i aktivitet og bevegelse

 

Oppgaver:

 • Studieveiledning.
 • Saksbehandler for studentsaker ved bachelor og master i bevegelsesvitenskap. Dette inkluderer innpassing, permisjonssøknader, utveksling og annen tilrettelegging i studieløpet.
 • Studieplanarbeid, inkludert videreutvikling.
 • Emneadministrasjon.
 • Timeplan for bachelor og master i bevegelsesvitenskap.
 • Andre studieadministrative oppgaver knyttet til studiene i bevegelsesvitenskap.

Karoline Borgan er eksamensansvarlig for emnene på bevegelsesvitenskap.

Studiekontoret til INB - Øya finner du her: http://bit.ly/2qdz2qe  

Ta kontakt med meg for å avtale tid til veiledning. Veiledningsmøter foregår på fredager etter kl 1215. Når du bestiller tid til veiledning setter jeg pris på om du tar med noen stikkord om hva du trenger hjelp til, slik at jeg kan se om jeg er rett adressat. Ikke send personlige opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og opplysninger om sykdom, i e-post.

Tips til studenter:

Her finner du studieinformasjon fra fakultetet: Studieinformasjon inkl. skjemaer.

Skjema for godkjenning av norsk utdanning: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/S%C3%B8k+om+godkjenning+av+utdanning+fra+andre+l%C3%A6resteder

Skjema for endelig godkjenning av utenlansk utdanning: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Endelig+godkjenning+av+utenlandsk+utdanning

Frister og aktuell informasjon blir publisert på innsida.

NTNU har gode sider om studievalg og karriere for søkere og studenter: https://www.ntnu.no/karriere

Sit har helsetilbud til alle studenter ved NTNU som har betalt semesteravgift: https://www.sit.no/ Her finner du helsesøster, mestringskurs m.m.

 

Egen utdanning:

 • Samfunnsvitenskapelige emner (NTNU 2003-2008)
 • Vernepleier (HiST, autorisert 2008)
 • Mastergrad i funksjonshemming og samfunn (NTNU 2013)
 • Videreutdanning i e-helse (UiT 2015)
 • Offentlig rett 2 (HiVolda 2019)