Bakgrunn og aktiviteter

Studiekonsulent for EVU og internasjonalisering

 

Oppgaver:

  • Internasjonalisering
  • Etter og videreutdanning
  • Andre studieadministrative oppgaver knyttet til EVU og internasjonalisering

 

Studiekontoret til INB - Øya finner du her: http://bit.ly/2qdz2qe  

Ta kontakt med meg for å avtale tid til veiledning. Når du bestiller tid til veiledning setter jeg pris på om du tar med noen stikkord om hva du trenger hjelp til, slik at jeg kan se om jeg er rett adressat. Ikke send personlige opplysninger, som for eksempel fødselsnummer og opplysninger om sykdom, i e-post.

Tips til studenter:

Oversikt over NTNUs videreutdanninger finner du her: https://www.ntnu.no/videre

Her finner du studieinformasjon fra fakultetet: Studieinformasjon inkl. skjemaer.

Skjema for endelig godkjenning av utenlandsk utdanning: https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Endelig+godkjenning+av+utenlandsk+utdanning

Frister og aktuell informasjon blir publisert på innsida og andre akutelle kanaler

 

 

Egen utdanning:

  • Samfunnsvitenskapelige emner (NTNU 2003-2008)
  • Vernepleier (HiST, autorisert 2008)
  • Mastergrad i funksjonshemming og samfunn (NTNU 2013)
  • Videreutdanning i e-helse (UiT 2015)
  • Offentlig rett 2 (HiVolda 2019)