Elisabeth Ramfjord

Seniorkonsulent/studieveileder for masterprogrammene ved Institutt for sosialt arbeid

elisabeth.ramfjord@ntnu.no
73592081 Tungasletta 2, 5.etasje, Trondheim, A-545