Nattergalen


Nattergalen. Logo

Nattergalen er et mentorprogram der studenter er mentorer for barn med minoritetsbakgrunn.
 
For å søke om deltagelse må du være student på bachelor i barnevern eller sosialt arbeid ved NTNU. Alle som søker vil bli innkalt til intervju.
 
Søknadsfristen var 1. september 2018. 
 
Barna er mellom 8–12 år og rekrutteres fra barneskoler i Trondheim kommune.
 
Nattergalen er en sky fugl som synger så vakkert når den føler seg trygg. Dette gjenspeiler målsettingen med Nattergalen: At barna skal
 
  • få styrket selvfølelse
  • føle at de mestrer ulike sosiale situasjoner
  • føle seg tryggere både alene og i relasjon til andre.
 

Målsettingen med Nattergalen

  • Styrke kultursensitiviteten og flerkulturell kompetanse i barnevernet ved å gi studentene bedre kunnskap om og kompetanse på barn og unge med minoritetsbakgrunn og deres familie.
     
  • Å bidra til at flere barn og unge med minoritetsbakgrunn får bedre ferdigheter i norsk, økt skolemotivasjon, styrket selvfølelse og flere mestringsopplevelser.
     
  • Den overordnede målsettingen er å bidra til at flere barn og unge med minoritetsbakgrunn fullfører videregående opplæring og får muligheten til å gjennomføre høyere utdanning.
Barn og mentor treffes en gang pr uke i perioden oktober-mai. De kan møtes hjemme hos hverandre, på universitetet eller på ulike fritids- eller kulturaktiviteter. Nattergalen arrangerer også felles aktiviteter for alle barn og mentorer som er med i mentorprogrammet.
 

Nattergalen gir studiepoeng

Studenter som deltar i mentorprogrammet kan melde seg opp til eksamen i emnet ISA1005 – Mentorskap i en flerkulturell kontekst – Nattergalen. 7,5 studiepoeng.
 

The Nightingale Mentoring Network

Nattergalen er etablert i 28 forskjellige byer i Europa og Afrika. NTNU er medlem av The Nightingale Mentoring Network.  
 

For mer informasjon 

NOVA, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, har evaluert mentorordningen Nattergalen to ganger, i 2011 og 2018.
NOVA-rapport nr 26/11:  «Gjensidig trivsel, glede og læring». 
 
Nattergalen administreres og blir støttet økonomisk av Barne-, ungdoms- familiedirektoratet (Buf-dir).
Trondheim kommune bidrar økonomisk til ordningen.