Bakgrunn og aktiviteter

Rådgiver i Avdeling for utdanningskvalitet.

Faggruppe for kvalitetsutvikling