Bakgrunn og aktiviteter

Studieveileder bachelor i sosialt arbeid.