Bakgrunn og aktiviteter

Rådgiver i Avdeling for utdanningskvalitet. Ansatt i studieplanprosjektet.