Studenttillitsvalgte ved Institutt for sosialt arbeid

Studenttillitsvalgte ved Institutt for sosialt arbeid

   

Studenttillitsvalgte

Studentdemokratiet representeres gjennom tillitsvalgte instituttillitsvalgte (ITV) og programtillitsvalgte (PTV).

Studentene velger hvert år tre ITV-er som deltar i alle våre organ som arbeider med studietilbud og læringsmiljø. ITV-ene er tilknyttet Studentrådet ved SU.

Instituttillitsvalgte

  • Sandra Barra Halvorsen
  • Bisma Aleem
  • Mia Berge Nilssen

Har du spørsmål til de tillitsvalgte?

Hvis du i løpet av semesteret har tilbakemeldinger eller spørsmål om studiet eller om dine rettigheter som student, kan du kontakte en av dine ITV-er. Du kan kontakte Institutt for sosialt arbeids ITV-er på e-post: su-isa@studentrad.org.ntnu.no. Hvis du har spørsmål om studieprogrammet ditt, kan du også kontakte din PTV. Alle ITV-er og PTV-er har skrevet under taushetserklæring.

Tilbakemeldinger på enkeltemner

Har du tilbakemelding på enkeltemner, kan du ta direkte kontakt med referansestudentene for ditt aktuelle emne. De kan ta saker videre til PTV eller ITV om nødvendig. Du kan finne ut hvem som er referansestudent for et emne på emnesidene i Blackboard.


Gjelder din tilbakemelding avvik (dvs. saker som ikke gjelder undervisningen direkte) kan du bruke NTNUs elektroniske avvikssystem Si fra!

Studentdemokratiet

Studentdemokratiet

Hierarkisk oversikt over studentdemokratiet ved NTNU:

  • NTNU-styret
  • Fakultetstillitsvalgte
  • Instituttillitsvalgte
  • Programtillitsvalgte
  • Referansegrupper med studenter i alle emner
  • Alle studentene