Forskning

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Forskning

Forskningen ved institutt for nevromedisin og bevegelse involverer både helsepersonell, pasienter og friske personer med og uten funksjonsnedsettelse. Arbeidet bidrar til å fremme helse og funksjon, forebygge sykdom og utvikle mer målrettet behandling og rehabilitering. Dette innebærer alt fra grunn- og translasjonsforskning til klinisk og anvendt forskning. Forskning og utviklingsarbeid innen undervisning og læringsformer er et innsatsområde.

 

Fagenheter

Fagenhet for profesjonsutdanninger i audiologi, ergoterapi og fysioterapi 

Forskningen spenner fra helsefremming og forebygging til behandling og rehabilitering, og dekker livsløpet fra barn og unge til eldre. Vi utvikler og formidler ny kunnskap om mennesker, grupper, organisasjoner og samfunnsforhold.

Fagenhet for geriatri, bevegelse og hjerneslag (GeMS)

Forskningen fokuserer på årsaker til og kjennetegn ved bevegelsesvansker, og tiltak for å bedre bevegelsesevne som følge av ulike medisinske sykdommer og tilstander.

Fagenhet for nevrofag

Dette satsingsområdet driver forskning på sykdommer der visse grupper av nerveceller gradvis dør eller endrer funksjon. De mest kjente sykdommene er demenssykdommene, Parkinsons sykdom, Huntingtons sykdom og motornevronsykdom.

Fagenhet for ortopedi og revmatologi

Dette er et bredt sammensatt fagområde, men en fellesnevner er klinisk pasientnær forskning som skal komme pasientene til gode i form av bedre behandling.

Fagenhet for øre-nese-hals, kjevekirurgi og øyesykdommer

Fagenheten behandler lidelser av både medisinsk og kirurgisk art innen hele hode- halsområdet og har behandlingsansvar for for disse sykdommene i helseregion Midt-Norge.

Ph.d.- utdanning

 ""

Ph.d.-utdanning

Over 100 ph.d.-kandidater er tilknyttet Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap.

Ph.d.-utdanningen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Forskningsresultater

Forskningsresultater

Publikasjoner og vitenskapelige aktiviteter i forskingsdokumentasjonssystemet CRISTIN: