Forskning

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Forskning

Forskningen ved Institutt for nevromedisin og bevegelse involverer både friske personer med og uten funksjonsnedsettelse, pasienter og helsepersonell.  Forskningen vår bidrar til å fremme helse og funksjon og forebygge sykdom, og til å utvikle mer målrettet behandling og rehabilitering. Forskningsaktiviteten spenner fra grunnforskning og translasjonsforskning til klinisk og anvendt forskning. Forskning og utviklingsarbeid innen undervisning og læringsformer er et innsatsområde.

 

Fagenheter

Fagenhet for profesjonsutdanninger i audiologi, ergoterapi og fysioterapi 

Forskningen spenner fra helsefremming og forebygging til behandling og rehabilitering. Forskningen dekker livsløpet fra barn- og unge til eldre, og vi utvikler og formidler ny kunnskap om mennesker, grupper, organisasjoner og samfunnsforhold.

Fagenhet for geriatri, bevegelse og hjerneslag (GeMS) 

Forskningen fokuserer på årsaker til og kjennetegn ved bevegelsesvansker, og tiltak for å bedre bevegelsesevne som følge av ulike medisinske sykdommer og tilstander.

Fagenhet for nevrologi, nevrokirurgi og fysikalsk medisin

har et vidt spekter av forskningsområder: hodeskade, hodepine, spinale lidelser, tumor, funksjonell nevrokirurgi, smerte, søvn, ALS, demens, epilepsi, Mb Parkinson, kognisjon og hjernestruktur, hjerneutvikling og -aldring, nevroplastisitet, avansert modellering av nevral nettverk-funksjon, skade og reparasjon.

Fagenhet for ortopedi og revmatologi 

driver blant annet med biomekanisk, klinisk og register forskning innen ortopedisk kirurgi og revmatologisk forskning og utdanning. 

Fagenhet for øre-nese-hals, kjevekirurgi og øyesykdommer 

behandler lidelser av både medisinsk og kirurgisk art innen hele hode- halsområdet og har behandlingsansvar for for disse sykdommene i helseregion Midt-Norge. 

Forskningsgrupper og prosjekter

Forskningsgrupper og prosjekter

Bevegelsesanalyse (Move)

Cellulær toksikologi

Fall hos eldre (Farseeing)

Hodeskader (TBI-group)

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer

Klinisk nevrofysiologi

Kvinnenettverk for forskning på teknologi og kommunikasjon i helse

Metabolsk nevrovitenskap

Nasjonalt kompetansetjeneste for Hodepine

Nevrokirurgi

Observasjon og rehabilitering etter slag (LAST/LEAST)

Ortopedisk kirurgi

Senter for toppidrettsforskning (SenTIF)

TrønderBrain – Dementia and Parkinson's disease in Trøndelag

WE-studien: Does botulinum toxin make Walking Easier in children with cerebral palsy?

Øre-nese-halssykdommer

Øyesykdommer

Ph.d.- utdanning

 ""

Ph.d.-utdanning

Over 100 ph.d.-kandidater er tilknyttet Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap.

Ph.d.-utdanningen ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Forskningsresultater

Forskningsresultater

Publikasjoner og vitenskapelige aktiviteter i forskingsdokumentasjonssystemet CRISTIN: