Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Forskning (siden er under revisjon)

Forskningen ved Institutt for nevromedisin og bevegelse involverer både pasienter og helsepersonell, og skjer i tett samarbeid med det integrerte universitetssykehuset og helsetjenester i kommunene.

INB består av fagmiljøer fra de tidligere instituttene Institutt for nevromedisin (Det medisinske fakultet, NTNU) og Institutt for helsevitenskap (Fakultet for helse og sosialvitenskap, HiST)

Fagenheter: 

Profesjonsutdanningene Fysioterapi, Ergoterapi og Audiologi omfatter blant annet innsatsområdet "Fysisk aktivitet og bevegelse" som tar for seg systematiske studier av bevegelse hos mennesker. Sentrale spørsmål er hvordan og hvorfor mennesker beveger seg og hvilke faktorer som avgrenser eller gjør bevegelse mulig.

GEMS - Geriatri, bevegelse og hjerneslag - Årsaker til og kjennetegn ved bevegelsesvansker, og tiltak for å bedre bevegelsesevne som følge av ulike medisinske sykdommer og tilstander.

Nevrologi og nevrokirurgi har et vidt spekter av forskningsområder: Hodepine - Hodepinesykdommer er svært vanlige og ofte kroniske, og rammer menn, kvinner og barn verden over. Nevrodegenerative lidelser - Sykdommer hvor visse grupper av nerveceller gradvis dør eller endrer funksjon. De mest kjente sykdommene er demenssykdommene, Parkinsons sykdom, Huntingtons sykdom og motornevronsykdom. Nevrologi - Omfatter sykdommer i nervesystemet og muskulaturen. Viktige nevrologiske sykdommer er multippel sklerose, Parkinsons sykdom, epilepsi, demens, polynevropati, migrene og andre hodepiner, rygg- og nakkesmerter, søvnsykdommer og myastenia gravis.

Ortopedi og revmatologi driver blant annet med biomekanisk, klinisk og register forskning innen ortopedisk kirurgi og revmatologisk forskning og utdanning. 

Øre-nese-hals - Øye behandler lidelser av både medisinsk og kirurgisk art innen hele hode- halsområdet og har behandlingsansvar for for disse sykdommene i helseregion Midt-Norge. 

Forskningsgrupper og prosjekter

Bevegelsesanalyse (Move)

Cellulær toksikologi

Fall hos eldre (Farseeing)

Hodeskader (TBI-group)

Kjevekirurgi og munnhulesykdommer

Klinisk nevrofysiologi

Kvinnenettverk for forskning på teknologi og kommunikasjon i helse

Metabolisk nevrovitenskap

Nasjonalt kompetansetjeneste for Hodepine

Nevrokirurgi

Observasjon og rehabilitering etter slag (LAST/LEAST)

Ortopedisk kirurgi

Senter for toppidrettsforskning (SenTIF)

TrønderBrain – Dementia and Parkinson's disease in Trøndelag

WE-studien: Does botulinum toxin make Walking Easier in children with cerebral palsy?

Øre-nese-halssykdommer

Øyesykdommer

Forskningsresultater

Publikasjoner og vitenskapelige aktiviteter i forskingsdokumentasjonssystemet CRISTIN:

(Foto: Geir Mogen / NTNU)