Fagenhet for Øre-nese-hals, kjevekirurgi og øyesykdommer

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Fagenhet for Øre-nese-hals, kjevekirurgi og øyesykdommer

Fagenheten er tverrfaglig sammensatt med forskning på sansene lukt, smak, hørsel, balanse og syn. Vi er den samme fagenheten på universitetet som i sykehuset og kunne hatt navnet sanseklinikken istedenfor det sammensatte øre-nese-hals, kjevekirurgi og øyesykdommer.

Vi driver forskning og utdanning innen områdene: 

Fellesnevneren for forskerne i fagenheten er at alle er ansatt både ved universitetet og i sykehuset. Vi er klinikere og forskningen vår er klinisk og pasientnær. Vi ønsker å forstå basale mekanismer rundt sykdommer og risikofaktorer som spiller inn. Videre søker vi evidensbasert kunnskap om den medisinske og kirurgiske behandlingen vi tilbyr og hvordan den virker for den enkelte pasient, for helsevesenet og samfunnet. Pasientene og studiedeltagerne våre er i alle aldre, fra for tidlig fødte barn til eldre.

En del av forskningen er innovasjonsrettet og omfatter utvikling av kirurgisk utstyr og tjenester med mål om å bedre funksjon, behandling og minimere kostnadene for helsetjenesten. Ved siden av St. Olavs hospital, er våre viktigste samarbeidspartnere primærhelsetjenesten, Trøndelag fylkeskommune, andre sykehus i regionen og nasjonalt og forskningsgrupper ved flere institutt ved NTNU.

Vi har ansvar for undervisning om øre-nese-hals, kjevekirurgi og øyesykdommer ved medisinerstudiet og i flere kurs ved helsefaglige bachelor og master utdanning. Gruppen veileder i tillegg medisiner-, master- og phd-studenter.

Visjon: «Forskning og innovasjon for fremragende pasientbehandling».