Trønderbrain

 
 
 

Tronderbrain

Prosjektet Trønderbrain ble etablert i 2003 som et samarbeid mellom INB, NTNU og Nevrologisk avdeling, St. Olavs Hospital for å fremme translasjonsforskning på nevrodegenerative sykdommer.

Denne heterogene gruppen av lidelser er karakterisert av at enkelte hjerneceller gradvis dør eller endrer funksjon. Vanlige nevrodegenerative sykdommer inkluderer Alzheimers sykdom (AD), Parkinsons sykdom (PD), amyotrofisk lateral sklerose (ALS) og multippel sklerose (MS). Risikoen for å bli rammet øker dramatisk med alderen. Verdens befolkning blir stadig eldre, og med alderen øker forekomsten av slike sykdommer. Neurodegenerative sykdommer utgjør derfor en stort globalt folkehelseproblem.

Forskningsfokuset til Trønderbrain er å forstå molekylære prosesser som driver initiering og progresjon av nevrodegenerative sykdommer med spesiell vekt på AD. Det overordnede målet er å identifisere nye biomarkører for tidlig diagnose og mål for effektiv terapi. For å oppnå dette har vi samlet et team av klinikere og forskere for å bygge broen fra grunnleggende forskning i celle- og dyremodeller til klinisk forskning på mennesker.

 


Forskningsinteresse

Forskningsinteresse

Diagnostisering av nevrodegenerative sykdommer på et tidlig stadium er fortsatt en utfordring, og derfor vil metoder for å forbedre presymptomatisk deteksjon gi muligheter for tidlig intervensjon og behandling, og dermed forbedret livskvalitet hos pasientene. 


Vi tar sikte på å identifisere nye biomarkører for nevrodegenerative sykdommer ved å bruke avanserte bildeteknologier inkludert 7T-MRI og PET-skanning samt nye lovende analyser av cellefritt DNA og RNA isolert fra blodprøver. Videre vil undersøkelse av de underliggende sykdomsmekanismene bidra til å identifisere nye mål for diagnose.

De underliggende årsakene til nevrodegenerative sykdommer er fortsatt hovedsakelig ukjente. Sykdomsutviklingen er sannsynligvis et resultat av komplekse interaksjoner mellom genetiske, epigenetiske og miljømessige faktorer som fører til klinisk manifestasjon av sykdommene. Det finnes per i dag ingen effektiv behandling for å stoppe eller reversere nevrodegenerasjon. Vi tar sikte på å identifisere de molekylære mekanismene som ligger til grunn for nevrodegenerative sykdommer ved å kombinere moderne teknologi i verdensklasse, inkludert reprogrammering av stamceller, direkte nevronal konvertering og generering av hjerneorganoider fra  blodceller fra pasienter med neste generasjons sekvensering og funksjonell nevrovitenskap.

Forskningsdeltakelse

Forskningsdeltakelse

For vår forskning er vi avhengige av frivillige som ønsker å delta i prosjektet som friske kontroller.

  • Husker du fortsatt godt?
  • Er du mellom 50 og 80 år?
  • Er du villig til å komme tilbake på oppfølgingsbesøk etter 2, 4 og 10 år?
  • Bor du i akseptabel avstand til St. Olavs Hospital?

Da ber vi deg om å lese nøye gjennom informasjonen om hva din deltakelse i vår forskning vil innebære og ta kontakt med oss dersom du ønsker å delta. 


 Info og samtykkeskjema for friske kontroller


Forskningsgruppe

Forskningsgruppe

Illustrasjonsbilde/FOTO

person-portlet

Helene Haugen Berg
Stipendiat
helene.h.berg@ntnu.no
Tora Bonnevie
Førsteamanuensis
tora.bonnevie@ntnu.no
Geir Bråthen
Førsteamanuensis, nevrolog
geir.brathen@ntnu.no
+4792290661
+4772576220
Gøril Rolfseng Grøntvedt
Forsker, nevrolog
goril.r.grontvedt@ntnu.no
Gunhild Kvitvær Gylland
Sykepleier
Ida Johansson
Labingeniør
ida.johansson@ntnu.no
+4790048899
+4772575158
Nicolas Kunath
Nevrolog
nicolas.kunath@ntnu.no
Helene Kvernmo
Stipendiat
helene.b.kvernmo@ntnu.no
Axel Karl Gottfrid Nyman
Postdoktor, nevrolog
axel.nyman@ntnu.no
73598829
+4773598830
Anita Samdal
Sykepleier
anita.samdal@stolav.no
Sigrid Botne Sando
Førsteamanuensis, nevrolog
sigrid.b.sando@ntnu.no
+4799041809
+4772575085
Katja Scheffler
Førsteamanuensis, prosjektleder
katja.scheffler@ntnu.no
Elin Margrethe Solli
Sykepleier

Kontakt

person-portlet

Prosjektleder

Publikasjoner

Publikasjoner

Grøntvedt GR et al. (2022). Association of Klotho Protein Levels and KL-VS Heterozygosity With Alzheimer Disease and Amyloid and Tau Burden. JAMA Network Open, 5(11):e2243232.

Olsen CG et al. (2022). Genetic Epidemiology of Amyotrophic Lateral Sclerosis in Norway: A 2-Year Population-Based Study. Neuroepidemiology, 56(4):271-282.

Tari AR et al. (2022). Safety and efficacy of plasma transfusion from exercise-trained donors in patients with early Alzheimer’s disease: protocol for the ExPlas study. BMJ Open, 12 (9) e056964

Huuha AM et al. (2022) Can exercise training teach us how to treat Alzheimer's disease? Ageing Research Reviews. vol. 75.

Bellenguez C et al. (2022) New insights into the genetic etiology of Alzheimer's disease and related dementias. Nature Genetics. vol. 54 (4).

Jansen WJ et al. (2022) Prevalence Estimates of Amyloid Abnormality Across the Alzheimer Disease Clinical Spectrum. JAMA Neurology. vol. 79 (3).

de Rojas I et al. (2021) Common variants in Alzheimer’s disease and risk stratification by polygenic risk scores. Nature Communications. vol. 12.

Kvello-Alme M et al. (2021) Time to diagnosis in young onset alzheimer's disease: A population-based study from central Norway. Journal of Alzheimer's Disease. vol. 82 (3).

Lim B; Grøntvedt GR et al. (2021) CSF neurofilament light may predict progression from amnestic mild cognitive impairment to Alzheimer's disease dementia. Neurobiology of Aging. vol. 107.

Sønderby IE et al. (2021) 1q21.1 distal copy number variants are associated with cerebral and cognitive alterations in humans. Translational Psychiatry. vol. 11.

Wightman DP et al. (2021) A genome-wide association study with 1,126,563 individuals identifies new risk loci for Alzheimer's disease. Nature Genetics. vol. 53.

Costa B et al. (2020) C9orf72, age at onset, and ancestry help discriminate behavioral from language variants in FTLD cohorts. Neurology. vol. 95 (24).

Grøntvedt GR et al. (2020) The Amyloid, Tau, and Neurodegeneration (A/T/N) Classification Applied to a Clinical Research Cohort with Long-Term Follow-Up. Journal of Alzheimer's Disease.

Kvello-Alme M et al. (2020) Incidence of Young Onset Dementia in Central Norway: A Population-Based Study. Journal of Alzheimer's Disease. vol. 75 (3).

Lim B et al. (2020) Cerebrospinal fluid neuronal pentraxin receptor as a biomarker of long-term progression of Alzheimer's disease: a 24-month follow-up study. Neurobiology of Aging. vol. 93 (97).

Jansen IE et al. (2019) Genome-wide meta-analysis identifies new loci and functional pathways influencing Alzheimer's disease risk. Nature Genetics. vol. 51 (3).

Kvello-Alme M et al. (2019) The prevalence and subtypes of young onset dementia in central Norway: A population-based study. Journal of Alzheimer's Disease. vol. 69 (2).

Patra K et al. (2019) Plasma apolipoprotein E monomer and dimer profile and relevance to Alzheimer's disease. Journal of Alzheimer's Disease. vol. 71 (4).

Støtt Trønderbrain-forskningen

Støtt Trønderbrain-forskningen

Nevrologisk avdeling forsking

Bankkonto: 4213 24 06051

Prosjektnummer: 90056

Mer Informasjon:

St. Olavs Hospital fondsstiftelsen