Bakgrunn og aktiviteter

Førsteamanuensis ved Fagenhet for fysioterapi. 

Jeg fullførte min bachelorgrad i fysioterapi ved Høgskolen i Sør-Trøndelag i 2008. Etter dette hadde jeg min turnustjeneste i Tromsø Kommune og ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Har jobbet som fysioterapeut både i bedriftshelsetjeneste, privat praksis ved eget institutt og ved St.Olavs Hospital. I 2009 begynte jeg på Master i Bevegelsesvitenskap ved NTNU, fokuset for masteroppgaven var på cerebral parese og karakteristikker ved oppreist stilling. Jobbet deretter med forskning og undervisning ved Bevegelsesvitenskap før jeg i 2013 begynte på min PhD med fokus på fallforebyggende trening ved bruk av treningsspill og velferdsteknologi. Min PhD var i samarbeid med EU-prosjektet FARSEEING, og ble fullført i august 2016. Fikk deretter en postdoktor i forskningsgruppen Geriatri, Bevegelse og Slag (GeMS) innen EXACT (Exergaming for active healthy ageing and rehabilitation) som støttes av det tematiske satsningsområdet NTNU Helse med fokus på utvikling av velferdsteknologi ved bruk av treningsspill (exergames). Forskningen på eldre, fysisk aktivitet og bruk av teknologiske løsninger har jeg dratt med meg videre inn i jobben som førsteamanuensis ved fagenhet for fysioterapi. 

Faglige interesser

 • Menneskelig bevegelse
 • Bevegelsesvansker og fall hos eldre
 • Måling og påvirkning av balanse og fysisk aktivitet
 • Velferdsteknologi
 • Idrettsrelaterte plager

Forskningsprosjekter

Bakgrunn

 • PhD i Helsevitenskap ved Det Medisisnke Fakultet, NTNU
 • Mastergrad i Bevegelsesvitenskap fra NTNU
 • Bachelorgrad i fysioterapi fra Høgskolen i Sør-Trøndelag

Arbeidserfaring:

 • Fysioterapeut og daglig leder, Ilen Fysioterapi & Idrett (2011- 2016)
 • Universitetslektor, NTNU, Institutt for Bevegelsesvitenskap (2012-2013)
 • Fysioterapeut, St.Olavs Hospital, Nevrologisk avdeling (2012-2013)
 • Vitenskapelig assistent, NTNU, Institutt for Bevegelsesvitenskap (2011-2012)

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Nawaz, Ather; Helbostad, Jorunn L.; Skjæret, Nina; Vereijken, Beatrix; Bourke, Alan; Dahl, Yngve; Mellone, Sabato. (2014) Designing Smart Home Technology for Fall Prevention in Older People. International Conference, HCI International 2014, Heraklion, Crete, Greece, June 22-27, 2014. Proceedings, Part II.
 • Nawaz, Ather; Skjæret, Nina; Ystmark, Kristine; Helbostad, Jorunn L.; Vereijken, Beatrix; Svanæs, Dag. (2014) Assessing seniors' user experience (UX) of exergames for balance training. NordiCHI '14 : Proceedings of the 8th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Fun, Fast, Foundational, Oct 26-30 2014, Helsinki, Finland.
 • Nawaz, Ather; Waerstad, Mathilde; Omholt, Kine; Helbostad, Jorunn L.; Vereijken, Beatrix; Skjæret, Nina; Kristiansen, Lill. (2014) Designing simplified exergame for muscle and balance training in seniors: a concept of 'out in nature'. PervasiveHealth '14: 8th International Conference on Pervasive Computing Technologies for Healthcare.

Andre

 • Skjæret-Maroni, Nina; Helbostad, Jorunn L.; Vereijken, Beatrix. (2015) Bruk av treningsspill blant eldre: egnethet og bevegelseskarakteristikker. Fysioterapikongressen 2015 ; Lillestrøm. 2015-03-04 - 2015-03-06.
 • Skjæret-Maroni, Nina; Ihlen, Espen Alexander F.; Helbostad, Jorunn L.; Vereijken, Beatrix. (2015) Exergaming in older adults: The effect of the games on movement characteristics during gameplay. ISPGR World Congress ; Sevilla. 2015-06-28 - 2015-07-02.
 • Skjæret-Maroni, Nina; Vonstad, Elise; Helbostad, Jorunn L.; Vereijken, Beatrix. (2015) Investigating older adults stepping movements when playing exergames. MobEx . Alma mater studiorum Universita di Bologna; Bologna. 2015-01-16 - 2015-01-17.
 • Skjæret, Nina; Nawaz, Ather; Helbostad, Jorunn L.; Vereijken, Beatrix. (2014) Exergaming for fall risk reduction: Investigating older players`movement characteristics. ISPGR World Congress ; Vancouver. 2014-06-29 - 2014-07-03.
 • Skjæret, Nina; Svanæs, Dag; Helbostad, Jorunn L.; Vereijken, Beatrix. (2014) Exergaming for fall prevention: Investigating usability and players' movement characteristics. MobEx 2014 ; Køln. 2014-01-17 - 2104-01-18.
 • Skjæret, Nina; Vereijken, Beatrix. (2014) Exergaming in the elderly for fall risk reduction and prevention: Challenges and future directions. ISPGR World Congress ; Vancouver. 2014-06-29 - 2014-07-03.
 • Skjæret, Nina; Vereijken, Beatrix; Ihlen, Espen Alexander F.. (2012) Bipedal asymmetries during relaxed standing reveal postural control deficits in young adults with CP. Joint World Congress of ISPGR and Gait & Mental Function ; Trondheim. 2012-06-24 - 2012-06-28.