Norsk senter for hodepineforskning - NorHEAD

Norsk senter for hodepineforskning - NorHEAD

Bannerbilde NorHEAD

Samtale mellom pasient og behandler
Foto: Thor Nielsen

Delta i forskning

Vil du delta i hodepineforskning?

Meld din interesse!

Kliniker og pasient

Norsk senter for hodepineforskning – NorHEAD

Om senteret

Norsk senter for hodepineforskning driver internasjonalt ledende forskning på hodepinesykdommer. Vi skal samle dagens kunnskap, og utvikle nye og innovative behandlingsmetoder som vil bidra til å gi pasientene en bedre hverdag.

NorHEAD er et Forskningssenter for klinisk behandling, med finansiering fra Norges forskningsråd. 

Les mer om NorHEAD

Kompetansetjeneste for hodepine

klinisk konsultasjon

NorHEAD samarbeider tett med Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine

Partner logo


NTNU nettside

Universitetet i Bergen nettside

St. Olavs hospital nettside

Oslo universitetssykehus nettside

Akershus universitetssykehus nettside

Universitetssykehuset i Nord Norge nettside

Haukeland universitetssykehus nettside

Sykehuset i Namsos nettside

 

Hodepine Norge nettside

Nansen Neuroscoence Network nettside