Research activity

Våre større prosjekter

Våre større prosjekter

LAST-long er et stort NFR-finansiert prosjekt som har til hensikt å styrke kunnskapsgrunnlaget for en forskningsbasert oppfølging av personer med hjerneslag hvor hovedformålet er å forebygge tap av funksjon på lang sikt. Les mer om LAST-long her.

Finansiert av Nasjonalforeningen for folkehelsa, dette er en multisenterstudie der 5 forskjellige sykehus har inkludert totalt 815 pasienter innlagt med hjerneslag. Målsetningen er å studere kognitiv funksjon etter hjerneslag, oppfølgingstid 3 år.

Midnor Stroke er finansiert av Regionalt samarbeidsorgan for utdanning, forskning og innovasjon (Samarbeidsorganet) og er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU, St Olavs hospital, og alle de øvrige sykehusene i Midt-Norge. Pasienter med førstegangs hjerneinfarkt innlagt i et av de midtnorske sykehus er inkludert (i alt 800 pasienter) og formålet er å identifisere hva som kjennetegner pasienter som får hjerneinfarkt, hvilken behandling og oppfølging de får og deres prognose på kort og lengre sikt (inntil 10 år etter hjerneslaget).