Traumatisk hjerneskade

Traumatisk hjerneskade

– Trondheim Traumatic Brain Injury (TBI) group

Forskningsgruppa arbeider med ulike problemstillinger relatert til Traumatic Brain Injury (TBI). Traumatisk hjerneskade er en av de viktigste årsakene til død og funksjonsnedsettelse blant yngre voksne i høyinntektsland som Norge, og antall tilfeller øker raskt i utviklingsland. TBI medfører økt risiko for varig nedsatt fysisk, kognitiv, emosjonell og sosial funksjon.

Gruppa har spesielt studert skadetypen diffus/traumatisk aksonal skade (skade i hvit substans). Vi benytter bildediagnostiske metoder med vekt på MR fra akutt til kronisk fase. Avanserte MR-teknikker som funksjonell MRI (fMRI) og diffusion tensor imaging (DTI) kan være verktøy for å sammenholde skade i nerveledningsbaner med funksjonsutfall hos hodeskadepasientene. Vi bruker også metoder som kvantitativ EEG og "cognitive event related potentials" (ERP) i forskningen vår.

Forskningen er tverrfaglig da TBI gruppen består av klinikere og forskere fra mange avdelinger ved St.Olavs Hospital og ulike institutter ved Det medisinske fakultet, NTNU. Forskningsgruppa har flere internasjonale og nasjonale samarbeidspartnere.

I "Hodeskadeprosjektet" følger vi pasienter fra akutt fase til 5 år etter skaden. Vi studerer betydningen av ulike faktorer før pasienten kommer til sykehuset, bildediagnostiske funn, samt nevrokirurgisk behandling og intensivbehandling. Videre undersøker vi funksjon i og etter rehabiliterings-fasen, og vi bruker derfor både strukturert intervju/spørreskjemaer, nevropsykologiske og motoriske tester.

I prosjektet "Lette og moderate hodeskader" blir pasienter grundig undersøkt med bl.a. MR innen 72 timer, blodprøver, nevropsykologisk testing og spørreskjemaer gjennom første året etter skaden.

Forskningsgruppen deltar fra februar 2015 også i den omfattende EU-studien: Center-TBI https://www.center-tbi.eu/

Kontakt

Kontakt

Professor Anne Vik
(Nevrokirurgi)

Post doc Toril Skandsen
(Rehabilitering)

Professor Pål Klepstad
(Intensiv behandling)

Professor Asta Håberg
(Avansert MRI)