Nevrobiologisk laboratorium

Institutt for nevromedisin

Nevrobiologisk laboratorium

Nevrobiologisk laboratorium ble etablert ved Nevrologisk avdeling, Regionsykehuset i Trondheim i 1990 og er i dag et fellesforetak mellom St. Olavs Hospital, Avd. for nevrologi og KNF, og NTNU, Institutt for nevromedisin. Laboratoriet skal fungere som en bru mellom klinikken og basal nevrovitenskapelige forskning, gjennom stimulering av nye prosjekter og forskningsmetoder, samt økt samarbeid mellom lokale, nasjonale og internasjonale miljøer.

Arbeidsområder

Nevrodegenerative sykdommer

Kroniske, progressive sykdommer slik som Alzheimers- og Parkinsons sykdommer er et økende problem for et samfunn som stadig blir eldre, slik som i Norge. Etter som sykdommene i dag er uhelbredelige er tidlig og nøyaktig diagnose viktig. Det er også nødvendig å forstå mekanismene som fører til sykdom for å kunne utvikle ny behandling som hemmer sykdomsutviklingen. I dag er det kun symptomene som i noen grad som kan lindres. Prosjektet "Trønderbrain " ble etablert i 2003 gjennom støtte fra Norges Forskningsråd, Aldersforskningsprogrammet, for å undersøke sammenhengen mellom genetiske og metabolske aspekter ved slike sykdommer. Gjennom lokalt og internasjonalt samarbeid bidrar vi til en bedre forståelse av sykdomsmekanismene, noe som på sikt kan føre både til nye biomarkører og behandlingsformer.

Hodepine

Hodepiner slik som migrene er svært vanlig, forringer livet til mange og koster samfunnet store summer årlig. Noen tilstander ser ut til å ha genetiske komponenter som en del av sykdomsbildet. En forståelse av biokjemiske mekanismer som fører til hodepine er nødvendig for å finne nye behandlingsformer som hindrer smerteutviklingen. I samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for hodepine og andre norske miljøer studerer vi genetiske og metabolske mekanismer som kan bidra til disse tilstander.

Kontakt, nevrobiologi

Kontaktinformasjon:

Professor Linda White
Tlf. 72 57 51 57

Besøksadresse:
Nevrosenteret Øst, 2. etg.