Geriatri, bevegelse og hjerneslag (GeMS)

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

Geriatri, bevegelse og hjerneslag (GeMS)

– Bedre funksjon for et bedre liv
Bilde av forskningsgruppa GeMS
Foto: Kim Sørenssen/NTNU

Fagenhet for geriatri, bevegelse og hjerneslag (Geriatrics, Movement and Stroke - GeMS) er en tverrfaglig sammensatt enhet som driver forskning og utdanning innen fire ulike områder: 

Forskningen spenner fra kunnskap om basale mekanismer for å forstå sykdom og bevegelse til kliniske problemstillinger hos våre målgrupper.

Tema for forskningen er forebygging, behandling og rehabilitering med fokus på bedre funksjon. Dette omfatter blant annet forskning på patofysiologi og underliggende mekanismer for fysisk, kognitiv og mental funksjon, samt betydning av fysisk aktivitet for helse. Vi har definert syv mål for forskningen frem til 2025.

En del av forskningen er innovasjonsrettet og omfatter blant annet velferdsteknologi og helseinformatikk. Forskningen utføres i nært samarbeid med praksisfeltet. Våre viktigste lokale samarbeidspartnere er Olympiatoppen, St. Olavs Hospital og Trondheim kommune.

Vi har ansvar for bachelorutdanning i bevegelsesvitenskap, internasjonal master i Physical activity and health, trenerutdanning innen toppidrett, og undervisning om aldring, geriatri og hjerneslag på medisinstudiet. Gruppen veileder i tillegg master- og ph.d.-studenter og arrangerer flere ph.d.-kurs.

Vi vil bidra med kunnskap som kan føre til bedre fysisk og mental funksjon hos våre målgrupper, derfor er vår visjon: Bedre funksjon for et bedre liv.

Bevegelsesrelaterte tilstander - bilde

Illustrasjon over oppbygning av fagenheten GeMS

Relaterte forskningsgrupper

Relaterte forskningsgrupper

Målbilde