Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap

GeMS

– Bedre funksjon for et bedre liv

Fagenhet for geriatri, bevegelse og hjerneslag (Geriatrics, Movement and Stroke - GeMS) er en tverrfaglig sammensatt enhet som driver forskning og utdanning innen fem ulike områder; geriatri, aldring og bevegelse, hjerneslag, cerebral parese og bevegelse og toppidrett. Forskningen spenner fra kunnskap om basale mekanismer for å forstå sykdom og bevegelse til kliniske problemstillinger i akutt og kronisk fase ved hjerneslag, geriatriske sykdommer og cerebral parese.

Vi forsker på patofysiologi og underliggende mekanismer, behandlings- og treningsforløp, kognitiv og mental funksjon, teknologi (inkludert velferdsteknologi) og metodeutvikling samt fysisk funksjon og bevegelse. En del av forskningen er innovasjonsrettet og utføres i nært samarbeid med praksisfeltet. Våre viktigste lokale samarbeidspartnere er Olympiatoppen, St. Olavs Hospital og kommunehelsetjenesten.

Vi har også ansvar for bachelor- og masterutdanning i bevegelsesvitenskap, trenerutdanning innen toppidrett, phd utdanning i tillegg til undervisning om hjerneslag og geriatri på medisinerstudiet.

Vi vil bidra med kunnskap som kan føre til bedre fysisk og mental funksjon hos våre målgrupper. Derfor er vår visjon: Bedre funksjon for et bedre liv.

Forskningsgrupper:

Mon, 05 Jun 2017 13:27:09 +0200

Trening

Relaterte forskningsgrupper

  • Bevegelsesanalyse (Move)
  • Fall hos eldre (Farseeing)
  • HMC (Human Motor Control) nettverk
  • Observasjon og rehabilitering etter slag (LAST/LEAST)