Fagområdet kjevekirurgi

Institutt for nevromedisin

Fagområdet kjevekirurgi

Fagområdet kjevekirurgi ivaretas av personell lokalisert ved Kjeve- og ansiktskirurgisk avdeling ved St. Olavs Hospital HF, som består av en poliklinikk, operasjonsenhet og et tannteam.

Arbeidsområde:

  • Dentoalveolær kirurgi: Retinerte og overtallige tenner, rotspissamputasjoner, cyster og tumorer i kjever og ansiktsskjelett
  • Implantater: Innsetting av tannimplantater i forbindelse med tannprotetisk rehabilitering
  • Skadekirurgi: Ansikt-, kjeve- og tannskader
  • Ortognatisk kirurgi: Operasjoner av over- og underbitt
  • Plastiske operasjoner i hode og halsområdet på grunn av kreft eller annen forandring. Mikrovaskulær og rekonstruktiv kirurgi. Arrkorreksjoner og lignende.
  • Indrepoliklinikk: Preoperativ vurdering før for eksempel nyre- og hjerteoperasjoner som kan medføre operativ fjernelse av tenner pga. infeksjonsfare fra disse. Vurdering før strålebehandling i hode-/halsområdet for å fjerne tenner som kan gi infeksjoner.
  • Tannteamet skal først og fremst tilby en helhetlig utredning og tannbehandling av pasienter med kreft i hode-/hals-området.

Forskingsprosjekter innenfor kjeve-/ansiktskirurgi

  • Endoskopisk sialoskopi av de store spyttkjertler. Metoden gir simultan mulighet til så vel diagnostikk som terapi av sialolithiasis (spyttsten) og andre obstruktive spyttkjertelsykdommer (sialoadenitt). Samarbeid med ØNH-avdelingen.
  • Undersøke lokale bivirkninger av stråleterapi hos pasienter med oropharyngeal cancer som grunnlag for forbedring av livskvalitet under behandlingen samt å redusere strålerelaterte komplikasjoner. Samarbeid med Kreftavdelingen.
  • Pasienter med kjeveleddsproblemer er en svært heterogen og økende pasientgruppe. Mange mennesker har symptomer og plager som rettferdiggjør behandling. I samarbeid med manuell terapeut søkes å øke kunnskap om hvilke pasienter som har nytte av manuell terapi istedenfor eller som supplement til primær kirurgisk intervensjon.

person-portlet