Forskning – Institutt for lærerutdanning

Skolebasert kompetanseutvikling i vurdering - SKUV

Jenter under et byggverk

Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) og NTNU har inngått en avtale om tiltak rettet mot skolebasert kompetanseutvikling i vurdering (SKUV). Avtalen omfatter samtlige videregående skoler i fylket, og går over fire år. 


Skolebasert kompetanseutvikling – SKUV

Skolebasert kompetanseutvikling er en utviklingsprosess for skolene som deltar. Prosessen er avhengig av at skolene, med ledelse og lærere, er aktive med dette arbeidet på arbeidsplassen. Forskergruppen kartlegger skolenes behov og ståsted før aktivitetene settes i gang i tett dialog med skoleledelsen. Skoleledelsens nærvær i dette arbeidet støtter en profesjonell vurderingskultur blant lærerne, og at vurderingskompetansen utvikles i et lærende fellesskap.


Kompetansetiltak

Hensikten er at skolen som praksisfellesskap skal utvikle kunnskap og forståelse for profesjonsutvikling av vurdering. Et sentralt mål er å bidra til å utvikle vurderingskompetanse gjennom praktisk handling i de enkelte fag/fagområder. Det legges tre premiss til grunn for tiltaket:

  1. krav fra myndighetene at vurdering skal være et redskap for læring underveis i læringsprosessen
  2. omfattende støtte i skoleforskning
  3. studier av vurderingspraksiser i norsk skole viser at det er behov for fagdidaktisk kompetanse for å videreutvikle skolenes og lærernes vurderingspraksiser

Mål

Målet med prosjektet er å utvikle modeller til drift av og forskning på skoleutvikling som bidrar til styrket vurderingskompetanse og god vurderingspraksis i videregående opplæring.

Prosjektet vil innhente ny kunnskap om hvordan vi kan styrke læreres samarbeid om vurdering i videregående opplæring, og om hvordan faglig læring, vurdering og grunnleggende ferdigheter best kan integreres. Spesielt vil forskning på yrkesfaglig studieretning være sentralt i prosjektet.


Ressurser

Under finner du en oversikt over aktuelle ressurser om vurdering for læring. Ressursene vil være aktuelle for alle skoler med ungdomstrinn og videregående opplæring, blant annet deltakerne i skolebasert kompetanseutvikling. 


Fremdrifts- og tidsplan

  H16 V17 H17 V18 H18 V19 H19 V20 H20
Kartlegging Røros
Meldal
Katta
Hemne
Malvik
Selbu
Skjetlein
2 6   6      
Semester 1   Røros
Meldal
Katta
Hemne
Malvik
Selbu
Skjetlein
2 6   6    
Semester 2     Røros
Meldal
Katta
Hemne
Malvik
Selbu
Skjetlein
2 6   6  
Semester 3       Røros
Meldal
Katta
Hemne
Malvik
Selbu
Skjetlein
2 6   6

 Tall i tabell: antall skoler


Samarbeidspartnere