Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Amdal, Arne Kristian; Guldal, Tale Margrethe; Fjørtoft, Henning. (2015) Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning II. Nordiske bidrag til fagdidaktikken. Fagbokforlaget. 2015. ISBN 978-82-321-0405-5.
  • Amdal, Arne Kristian; Bringslid, Odd; Caprotti, Olga; Irgens, Marius; Lavicza, Zsolt; Misfeldt, Morten; Norstein, Anne; Sanne, Anders; de la Villa, Augustin. (2008) Book of Abstracts: 4th European Workshop on Mathematical & Scientific e-Contents. 2008. ISBN 9788279230571. PPU serien (32).

Del av bok/rapport

  • Amdal, Arne Kristian; Fjørtoft, Henning; Guldal, Tale Margrethe. (2015) Innledning. Faglig kunnskap i skole og lærerutdanning II. Nordiske bidrag til fagdidaktikken.
  • Amdal, Arne Kristian; Bjørnestad, Anne; Sanne, Anders. (2012) Anne's new math teaching: Learners generating examples. Proceedings of NORMA 11 The Sixth Nordic Conference on Mathematics Education.
  • Amdal, Arne Kristian; Åbotnes, Marit. (2011) Matematikk, didaktikk og pedagogikk – en studie av bruk av konkreter i matematikkundervisningen. FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.
  • Amdal, Arne Kristian; Gjøvik, Øistein. (2008) A practical pedagogy for GeoGebra. Book of Abstracts. 4th European Workshop on Mathematical & Scientific e-Contents.