Bakgrunn og aktiviteter

Nestleder for etter- og videreutdanning ved Institutt for lærerutdanning (ILU). Leder for NTNUs tverrfakultære enhet for videreutdanning rettet mot skolesektoren: Kompetanse i skolen (KOMPiS). SU-fakultetet er vertsfakultet for KOMPiS.

Diverse verv

NTNU/SUs representant i Fylkesmannen i Trøndelags samarbeidsforum for Dekom.

Regionkoordinator for etter- og videreutdaning i LU-region Midt-Norge (LU-5)

Leder for SAFO for videregående skole (Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland) og SAFO Nettverk Nordmøre .

NTNUs representant i samarbeidsforum hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

NTNUs representant i fylkeskommunens referansegruppe for kompetanseplan og referansegruppe for desentralisert kompetanseutvikling.

Medlem av koordineringsgruppa for Nettverk Nordmøre

Prosjekter:

Skolebasert kompetanseutvikling i vurdering, SKUV. Samarbeid mellom NTNU/ILU og Trøndelag fylkeskommune. Periode 2016 - 2020.

School adoption in teacher education, SATE. Samarbeidsprosjekt mellom NTNU, Universitetene i Weingarten og Flensburg (Tyskland), Syddansk universitet (Danmark) og Penza Universitet (Russland). Periode 2016-2019.

Ungdomstrinn i Utvikling. Nasjonalt prosjekt, hvor en gruppe fra tidl. PLU/NTNU deltok som utviklingspartnere for skoler i daværende Sør-Trøndelag fylke. Periode 2013-2017.

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner