Bakgrunn og aktiviteter

Nestleder for etter- og videreutdanning ved Institutt for lærerutdanning (ILU). Leder for NTNUs tverrfakultære enhet for videreutdanning rettet mot skolesektoren: Kompetanse i skolen (KOMPiS). SU-fakultetet er vertsfakultet for KOMPiS.

Diverse verv

NTNU/SUs representant i Trøndelags samarbeidsforum for Dekom og Kompetanseløftet for spes.ped. og inkluderende praksis v/Statsforvalteren.

Regionkoordinator for etter- og videreutdaning i LU-region Midt-Norge (LU-5)

Leder for SAFO for videregående skole (Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms/Finnmark) og SAFO Nettverk Nordmøre .

NTNUs representant i samarbeidsforum hos Statsforvaltereni Møre og Romsdal.

NTNUs representant i fylkeskommunens referansegruppe for kompetanseplan og referansegruppe for desentralisert kompetanseutvikling.

Medlem av koordineringsgruppa for Nettverk Nordmøre

Prosjekter:

Skolebasert kompetanseutvikling i vurdering, SKUV. Samarbeid mellom NTNU/ILU og Trøndelag fylkeskommune. Periode 2016 - 2020.

School adoption in teacher education, SATE. Samarbeidsprosjekt mellom NTNU, Universitetene i Weingarten og Flensburg (Tyskland), Syddansk universitet (Danmark) og Penza Universitet (Russland). Periode 2016-2019.

Ungdomstrinn i Utvikling. Nasjonalt prosjekt, hvor en gruppe fra tidl. PLU/NTNU deltok som utviklingspartnere for skoler i daværende Sør-Trøndelag fylke. Periode 2013-2017.

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Merket, Monika; Morud, Elin Bø. (2020) School Adoption 2.0. A New Practice Model for Teacher Education at the Norwegian University of Science and Technology. School adoption in teacher education. Increasing pre-service teachers' responsibility during practice..

Rapport/avhandling

  • Rokkones, Klara; Dahlback, Jorunn; Goldmann, Ingrid; Utvær, Britt Karin Støen; Grøm, Audun; Midjo, Arne; Halse, Karl Henning; Kahrs, Magnus Strøm; Kamsvåg, Ingeborg Olaug; Morud, Elin Bø; Tangen, Sonia; Gaertner, Charlotte; Grimstad, Sigmund. (2020) Fremtidens yrkesfaglærerutdanning ved NTNU. Delrapport 1 og 2. 2020.