Bakgrunn og aktiviteter

Leonardsen er Ph.d – stipendiat tilknyttet fagenhet for yrkesfag, skoleutvikling og skoleledelse. Hun har en sammensatt utdanningsbakgrunn fra yrkesfag, henholdsvis restaurant- og matfag og fra akademia gjennom lektorutdanning med master i språkfag og master i lærerprofesjon og yrkesutøvelse. Leonardsen har undervisningserfaring fra videregående skole.  Hun er svært interessert i samarbeid mellom lærere på yrkesfag og fellesfag og hvordan en yrkeskultur med felles forståelse for opplæring og vurdering kan fremme læring hos elever på yrkesfag. 

I doktorgradsarbeidet skal hun følge organiseringen og gjennomføringen av SKUV-prosjektet på en ren yrkesfaglig videregående skole. Hun skal undersøke hvordan yrkesfaglærere forstår og praktiserer vurdering for læring og i hvilken grad SKUV påvirker deres vurderingskompetanse.