Studier

Studier

Tor studenter siter ved et bord

Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM) tilbyr undervisning for mastergrad i farmasi, molekylærmedisin og jordmorfag. Våre fagmiljø underviser på alle studieårene i profesjonsstudiet i medisin, og vi administrerer og har emneansvaret for 2. og 4. studieår på medisinstudiet. Instituttet tilbyr doktorgrad-/ph.d.-utdanning og videreutdanning for ansatte i helsetjenestene eller med relevant bakgrunn innen medisin og helsevitenskap.

Undervisningstilbud

Medisinstudiet

Masterprogram

Doktorgradsutdanning (ph.d)

Videreutdanning og deltidsstudier

28 jun 2023

NTNU medisin og helse

Spørsmål om våre studier?

Spørsmål om våre studier?

  Kontakt en studieveileder

  ​​​​​​​​​​​​studie@ikom.ntnu.no

Kontakt oss

Kontakt oss

Magnus Steigedal, Instituttleder IKOM   Magnus Steigedal
   Instituttleder

  ​​​​​​ kontakt@ikom.ntnu.no

  Ansatte

  Ledelse

  Om oss

Postadresse

NTNU Institutt for klinisk og molekylær medisin, 
Postboks 8905
7491 Trondeim
Norway

Besøksadresse

Erling Skjalgsons gate 1, Laboratoriesenteret 5. etasje


Aktuelt

Studietilbud ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Studietilbud ved Fakultet for medisin og helsevitenskap