Studier ved Institutt for klinisk og molekylær medisin

Instituttet gir undervisning på profesjonsstudiet i medisin, og innenfor enkeltemner på bachelor-, master- og doktorgradsnivå (PhD). Vi tilbyr også videreutdanning for ansatte i helsetjenestene.

Profesjonsstudium

Masterprogram og –emner

Doktorgradsprogram (PhD)

Videreutdanning

Wed, 27 Dec 2017 01:54:53 +0100

Studieveiledning

Har du spørsmål om vårt studietilbud, kontakt Studieveiledere ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM)

Studietilbud

Studietilbud ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

 

Søk etter emner NTNU