Studier ved Institutt for klinisk og molekylær medisin

Instituttet gir undervisning på profesjonsstudiet i medisin, og innenfor enkeltemner på bachelor-, master- og doktorgradsnivå (PhD). Vi tilbyr også videreutdanning for ansatte i helsetjenestene.

Profesjonsstudium

Masterprogram og emner

Doktorgradsprogram (PhD)

Videreutdanning

Mon, 17 Sep 2018 17:37:19 +0200

Spørsmål om vårt studietilbud?

Du må gjerne kontakte studieveiledere ved Institutt for klinisk og molekylær medisin (IKOM):

Studietilbud

Studietilbud ved Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

 

Søk etter emner NTNU