course-details-portlet

UL6000 - Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 6 timer

Faglig innhold

Ultralydfysikk, apparatlære, ultralyd i obstetrikk og gynekologi med kunnskap om Doppler ultralyd, kommunikasjon, etikk, genetikk, ergonomi, forskning og epidemiologi

Læringsutbytte

Utdanningen tar sikte på å gi studenten kompetanse i obstetrisk ultralyd i svangerskapets andre og tredje trimester. Kunnskap: Selektere og vurdere hva som er et normalt og et patologisk svangerskap, og vurdere oppfølgingen videre. Beskrive hvorfor Doppler ultralyd brukes i oppfølging av risikosvangerskap. Ferdigheter: Utføre og korrekt vurdere en normal fosterundersøkelse i andre og tredje trimester, inklusive fargedoppler på fosterhjertet. Vurdere fosterets vekst og trivsel med tanke på videre oppfølging. Beskrive funn ved oppdagelse av utviklingsavvik og henvise til videre utredning. Generell kompetanse: Vise evne til refleksjon og kritisk tenkning innenfor ultralydfaget, vise interesse for betydningen av kvalitetskontroll og forskning.

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er delt opp i tre moduler. Hver modul inneholder teoretisk og praktisk undervisning med innlevering av skriftlige arbeidskrav. Den teoretiske undervisningen foregår i sin helhet ved NTNU, mens den praktiske undervisningen blir gitt både ved NTNU og på hjemstedet. Undervisningen består av forelesninger, gruppearbeid, praktisk undervisning både individuelt og i grupper, observasjonspraksis, og bruk av ScanTrainer (simulator for ferdighetstrening i ultralyd). Arbeidskravene viser studentenes progresjon i både teori og praksis.

Obligatoriske aktiviteter

  • Loggbok: 450 selvstendige ultralydundersøkelser
  • Evaluering i klinisk praksis
  • Skriftlige arbeidskrav

Mer om vurdering

Fortløpende praktisk evaluering med sluttkarakter Godkjent / Ikke godkjent.
Loggbok: 450 selvstendige ultralydundersøkelser.
Skriftlige arbeidskrav som vurderes til Godkjent / Ikke godkjent.
6-timers skriftlig eksamen 3. desember 2020 med karakter Bestått / Ikke bestått.

Studentens rettigheter i forhold til å fremstille seg til utsatt eksamen er spesifisert i «Forskrift om studier ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)».
I tillegg ser vi ved ultralydstudiet at studentens rettigheter i forhold til å fremstille seg til utsatt eksamen trenger enkelte tilføyelser. Studentens rett til utsatt eksamen gjelder dersom kravet om 450 ultralydundersøkelser ikke er oppnådd med én av følgende begrunnelser:
- Gyldig fravær (se Forskrift om studier ved NTNU § 5-6 (5)) i praksisperioden for Modul II og/eller Modul III
- Praksisevaluering i Modul I ble vurdert til «ikke godkjent». Gjenværende praksisperiode for å kunne telle antall selvstendige ultralydundersøkelser ble dermed over et kortere tidsintervall, hvor kravet om å oppnå 450 selvstendige ultralydundersøkelser er urealistisk å forvente.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ultralyddiagnostikk for jordmødre (MDULTRALYD)

Forkunnskapskrav

Offentlig godkjent jordmor + minimum 1 års klinisk erfaring som jordmor

Kursmateriell

Forslag til litteratur som dekker læringsmålene presenteres i studieplan og ved studieoppstart

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  60.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisinsk teknologi
  • Medisin, helse- og sosialfag
  • Medisin
  • Obstetrikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 03.12.2020

Innlevering 03.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 15:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU