course-details-portlet

UL6003 - Doppler ultralyd i obstetrikk. Maternelle og føtale kar, inklusive fosterhjertet

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Fysikk, inkl. Doppler ultralyd, apparatlære, undersøkelsesteknikk, føto-maternell sirkulasjon og fysiologi, Doppler ultralyd i klinikken, fosterhjertets embryologi og anatomi, fosterhjerteundersøkelsen, inkl. Doppler ultralyd, diagnostikk av medfødte hjertefeil, pre- og postnatal oppfølging ved medfødte hjertefeil

Læringsutbytte

Utdanningen tar sikte på å gi studentene kompetanse i utøvelsen og den kliniske vurderingen av Doppler ultralyd på maternelle og føtale blodkar og i fosterhjerteundersøkelsen. Kunnskap: Beskrive og forklare hva Doppler ultralyd er, inklusive feilkilder og sikkerhetsaspekter, og vise forståelse for metodens bruksområder innen obstetrisk ultralyd. Identifisere risikogrupper og forklare betydningen av Doppler ultralyd i overvåkningen. Beskrive og forklare normale og patologiske funn ved bruk av Doppler ultralyd. Ferdigheter: Demonstrere korrekt bruk av Doppler ultralyd på maternelle og føtale blodkar og på fosterhjertet: utførelse, vurdering, sikkerhetsaspekter, tolkning og oppfølging. Generell kompetanse: Analysere nye problemstillinger ved patologiske svangerskap i samsvar med egen kompetanse. Kjenne sitt ansvarsområde, evaluere og dokumentere eget arbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Det er tre samlinger i løpet av studietiden hvor det blir gitt både teoretisk og praktisk undervisning. Undervisningen foregår i sin helhet ved NTNU. Imellom samlingene praktiserer studentene på hjemstedet samtidig som de arbeider med obligatoriske oppgaver, skriftlige arbeidskrav. Undervisningen består av forelesninger, felles praktisk demonstrasjon, observasjon, praktisk undervisning i grupper og bruk av ScanTrainer (simulator for ferdighetstrening i ultralyd). Arbeidskravene viser studentenes progresjon i både teori og praksis.

Obligatoriske aktiviteter

  • To skriftlige arbeider

Mer om vurdering

Obligatoriske oppgaver, skriftlige arbeidskrav som viser både teoretiske og praktiske ferdigheter som vurderes til Godkjent / Ikke godkjent.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Ultralyddiagnostikk for jordmødre (MDULTRALYD)

Forkunnskapskrav

Jordmødre eller spesialistleger med dokumentert basal opplæring og utdanning i obstetrisk ultralyddiagnostikk

Kursmateriell

Forslag til litteratur som dekker læringsmålene presenteres i studieplan og ved studieoppstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
UL6002 7.5 01.09.2016
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 2
Undervises:  HØST 2020

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Medisin, helse- og sosialfag
  • Obstetrikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for klinisk og molekylær medisin

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU