Ultralydutdanning for jordmødre

Videreutdanning, Trondheim

Ultralydutdanning for jordmødre


Ultralyd - ingress

Videreutdanningen er for jordmødre som skal utføre ultralydundersøkelser i svangerskapsomsorgen. Dette er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med oppstart i januar. For året 2023 tilbys 20 studieplasser.

 


Ultralyd

Målgruppe

Jordmødre som skal utføre ultralydundersøkelser i svangerskapsomsorgen.

Undervisningsform

Undervisningen er både teoretisk og praktisk. Praksis utgjør en stor del av studiet og foregår for det meste på studentens arbeidssted. 

Kostnader

Semesteravgift og eventuelt kjøp av faglitteratur må dekkes av studenten. I tillegg kommer permisjon fra arbeidssted, kost, losji  (boalternativer i Trondheim) og utgifter til reiser.

Politiattest

Alle som får studieplass må legge fram politiattest i forbindelse med opptak, jf. kap. 6 i Forskrift om opptak til høyere utdanning. Kravet har hjemmel i Universitets- og høyskoleloven § 4-9, første ledd, etter politiregister § 39 (barneomsorgsattest). Nærmere informasjon om politiattest og frist for innsending kommer sammen med eventuelt tilbudsbrev. Du skal altså ikke sende inn politiattest før du eventuelt får tilbud om studieplass

Hvordan søke?

Du søker opptak på Søknadsweb for NTNU VIDERE

Søknadsfrist: 1. september 2022

Dokumentasjon på at du fyller opptakskravet lastes opp på Søknadsweb for NTNU VIDERE i det du søker, eller senest innen søknadsfristen. Du må laste opp følgende:

 • Kopier av vitnemål/karakterutskrifter som dokumenterer jordmorutdannelse og offentlig godkjenning som jordmor.
 • Attester som dokumenterer all klinisk erfaring som jordmor. Attestene må vise stillingsandel og varighet.
 • Bekreftelse på praksisplass. Skjemaet som viser avtale om tilrettelegging av praksis, må signeres. Skjemaet finner du her.


Les mer om krav til dokumentasjon her

Opptakskrav

 • Offentlig godkjenning som jordmor
 • Minimum ett års klinisk erfaring som jordmor
 • Avtale om tilrettelegging av praksis

Rangeringsregler for opptak


Ultralyd - om studiet

Studiets innhold

Videreutdanningen har arbeidsbelastning som et heltidsstudium, strekker seg over to semestre (inklusive sommerferie), og gir 60 studiepoeng. 

Emnebeskrivelse - UL6000

Hovedmål:

 • Innehar kompetanse i obstetrisk ultralyd i hele svangerskapet (første, andre og tredje trimester)

 • Framstiller kvalitativt gode ultralydbilder som til sammen utgjør en fullstendig ultralydundersøkelse

 • Ivaretar den gravide og hennes partner både psykisk og fysisk i svangerskapet

 • Arbeider kunnskapsbasert innen obstetrisk ultralyd 

 

Studiet er inndelt i tre moduler:

Modul I

I denne modulen tilegnes basal kunnskap om obstetrisk ultralyd i svangerskapets andre og tredje trimester. Dette oppnås gjennom både teoretisk undervisning og praktisk øvelse.

De første åtte uker:

Teoretisk og praktisk undervisning i Trondheim og ved studentens arbeidssted. Det gis opplæring i basal obstetrisk ultralyd og prinsippene bak sonografisk bildefremstilling. Den teoretiske undervisningen foregår parallelt med praksis.

De neste åtte uker: 

Ultralydpraksis sammen med veileder på arbeidsstedet, inklusiv praktisk evaluering.

Den siste uken: 

Digital teoretisk undervisning.

Modul II

I Modul II utøver studenten ultralydundersøkelser i andre og tredje trimester med veileder tilgjengelig på arbeidsstedet. Modulen brukes til mengdetrening for videreutvikling av praktiske ferdigheter og skriftlige arbeidskrav. I juni er én uke tilegnet digital teoretisk undervisning og praktisk undervisning i Trondheim med fokus på fosterhjertet.

Modul III

Modul III starter på høsten med tre uker teoretisk undervisning i Trondheim med hovedfokus på første trimester ultralyd og risikosvangerskap. Det påregnes noe digital undervisning i forkant av eksamen. De resterende ukene arbeider studenten selvstendig med veileder tilgjengelig på arbeidsstedet. Modulen avsluttes med skriftlig eksamen.

Arbeidsbelastning

For at studenten skal få forståelsen av faget gjennom skriftlige arbeidskrav, fordypning og praksis, er det av stor betydning at det gis tid til dette på arbeidsstedet. Erfaringsmessig er en studiedag per uke gjennom hele studieåret nødvendig.

Det kreves at studenten har tilgang på ultralydpraksis med veileder tilgjengelig på arbeidsstedet i hele studietiden.

Det er av stor betydning for studentens læringsutbytte at det settes av 60 minutter til hver ultralydundersøkelse, slik at det blir tid til både undersøkelsen og veiledning. Studenten må kunne arbeide utelukkende med ultralyd gjennom hele studieåret (inklusive sommer), slik at kravet om 450 ultralydundersøkelser oppnås. Ansvaret for å oppnå dette kravet hviler på samarbeid mellom student og arbeidssted.

Påbyggingsemner

Her finner du omtale av påbyggingsemnene:


UL6003 Doppler ultralyd i obstetrikk, maternelle og føtale kar. inkl. fosterhjertet

UL6004 Første trimester ultralyd for jordmødre


Kontakt

Kontakt

Administrativ kontaktperson:
Hilde Viviann Eriksen 

Faglig kontaktperson:
Eva Tegnander

Studieåret 2023

Studieåret 2023

 • Søknadsfrist: 1. september 2022
 • Studiestart: 9. januar 2023

Hold deg oppdatert!

Hold deg oppdatert!

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg oppdatert informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Meld deg på nyhetsbrev