Master i klinisk helsevitenskap - studieretning fedme og helse

MASTERPROGRAM 2-ÅRIG, TRONDHEIM

Master i klinisk helsevitenskap - studieretning fedme og helse

 

Fedme og helse er en av to studieretninger som tilbys som en del av 2-årig master i klinisk helsevitenskap ved NTNU.


Om fedme og helse

Om fedme og helse

Fedme er en global epidemi. Fedme er risikofaktor for flere sykdommer, dermed er konsekvensene både for individ og samfunn enorme. Med en master i fedme og helse vil du få tverrfaglige kunnskaper om fedmeproblematikken, og kan bidra til helsefremmende arbeid og fedmebehandling.

Opptak

Opptak

Søknadsfristen er 15. april, og det er ett opptak i året (med oppstart i midten av august). Du søker om opptak via NTNUs Søknadsweb.

Jobbmuligheter

Jobbmuligheter

Kompetanse om fedme og helse er etterspurt av samfunnet og arbeidslivet. Uteksaminerte kandidater er bl.a. kvalifisert for et bredt spekter av stillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Studiets oppbygning

Studiets oppbygning

Master i klinisk helsevitenskap gjennomføres normalt på fulltid over to år (fire semester). Dersom du er i jobb ved siden av studiet, kan du søke om å gjennomføre studiet på deltid (over maksimalt åtte semester). Studiet består av fellesemner, studieretningsspesifikke emner i fedme og helse og en masteroppgave, til sammen 120 studiepoeng.

Studieveiledning

Studieveiledning

Kontakt gjerne en av våre studieveiledere på e-post studie@ikom.ntnu.no eller telefon 73 55 11 00.

studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Mastergrad
  • Gradsnavn: Master i klinisk helsevitenskap
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 120
  • Adgangsbegrensning: Ja
  • Ansvarlig: Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Øya, Trondheim