Ph.d. i medisin og helsevitenskap

Ph.d. i medisin og helsevitenskap

Ph.d.-program (doktorgrad)

Foto: Geir Mogen/NTNU

Studier PHD-faktaboks

Ph.d.-graden i medisin og helsevitenskap gir mulighet til videre karriere innen forskning, eller andre yrker der det stilles store krav til kunnskap og kompetanse. 

Gjennom et doktorgradsarbeid tilegner du deg egenskaper som kan benyttes i mange sektorer. 

Ph.d.-programmet i medisin og helsevitenskap omfatter alle medisinske fagområder. 

Programmet er nært knyttet til fakultetets forskningsgrupper og institutt. Dette inkluderer klinisk og molekylær medisin, nevrovitenskap, bevegelsesvitenskap, psykisk helse, samfunnsmedisin, sykepleie, helsevitenskap, samt sirkulasjon og bildediagnostikk.

Ved opptak blir du knyttet til ett av fakultetets institutter avhengig av tematikk og hovedveileders tilhørighet. 

Programmet utdanner selvstendige forskere på internasjonalt nivå. Utdanningen skjer i samsvar med anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper, og i samspill med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer.

Utdanningen krever stor grad av selvstendighet og gjennomføringsevne.

Hvert år disputerer i snitt 70 doktorgradskandidater ved Fakultetet for medisin og helsevitenskap. 
 

 

Ph.d.-programmet i medisin og helsevitenskap består av praktisk forskning under veiledning, og er normert til tre års fulltidsstudier. 

Programmet består av

  • en opplæringsdel på minst 30 studiepoeng
  • et selvstendig forskningsarbeid som leder frem til en doktorgradsavhandling
  • en doktorgradsprøve i to deler; en prøveforelesning og offentlig forsvar av avhandlingen (disptuas)

Det forventes at du deltar på konferanser, formidler forskningen din og publiserer i internasjonale tidsskrift underveis.

Doktorgradsavhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på internasjonalt nivå innen fagområdet.

 

To emner er obligatoriske for kandidater på dette ph.d.-programmet: 

SMED8004 Forskning, etikk og samfunn 
SMED8007 Vitenskapelig publisering og forskningsformidling

 

Les mer om programmets oppbygning

En doktorgrad er den høyeste akademiske graden som kan oppnås ved universitetet.  

En doktorgrad fra NTNU kvalifiserer deg for ledende arbeid innen forskning, høyere utdanning, forvaltning og næringsliv. 

Akademia blir ofte ansett som den vanligste karriereveien for personer med doktorgrad, men flere doktorer går videre til jobber innen offentlig sektor og privat næringsliv. 

Kandidater som har fullført graden ph.d. i medisin og helsevitenskap jobber blant annet i universitets- og høgskolesektoren, sykehus, Helse Midt-Norge, instituttsektoren, forvaltningen og lignende. 

For å kunne søke på ph.d.-programmet i medisin og helsevitenskap må du ha

  • master, cand.med. eller en annen likeverdig grad fra et relevant fagfelt
  • sterk faglig bakgrunn fra tidligere studium
  • veid gjennomsnittskarakter på B eller bedre i de siste to år av master eller tilsvarede studium
  • dokumentasjon på finansiering i doktorgradsperioden
  • en veileder på ett av fakultetets institutt
  • en fullstendig prosjektbeskrivelse som viser din rolle i prosjektet

Søknad skal leveres på standardisert skjema. 

Opptak skjer fortløpende, så det er ingen frister for å levere søknad om opptak til ph.d.-programmet.

 

 

Les mer om søknad og opptak

 

Kontaktpersoner for ph.d. i medisin og helsevitenskap