EVU-Kurs


Doppler ultralyd i obstetrikk. Maternelle og føtale blodkar, inklusive fosterhjertet

Ultralydbilder som viser normal spektraldopplerkurve av arteria umbilikalis, patologisk kurve av arteria uterina, normal mitralklaff og fargedoppler av pulmonalvener (Foto: Senter for fostermedisin, St. Olavs Hospital)

Normal spektraldopplerkurve av arteria umbilikalis, patologisk kurve av arteria uterina, normal mitralklaff og fargedoppler av pulmonalvener (Foto: Senter for fostermedisin, St. Olavs Hospital)

Emnet tar for seg bruk av Doppler ultralyd på maternelle og føtale blodkar og i fosterhjerteundersøkelsen. Dette er et deltidstudium på 15 studiepoeng.

 

OBS! Dette kurset skulle startet våren 2021. Grunnet vanskeligheter med å gjennomføre praksis under korona-pandemien utsettes oppstart av kurset til 21. mars 2022. Datoene for samlingene er foreløpige og vil bli bekreftet seinere. 

Søknadsfrist: 01.11.2021

Målgruppe:

Jordmødre som har fullført Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre og gynekologer som utfører prenatale ultralydundersøkelser.

Kursbeskrivelse:

Undervisningen er samlingsbasert og strekker seg over to semester, med studiestart i mars og innlevering av siste oppgave på november/desember.

Det er tre samlinger i Trondheim, resten av studietiden foregår på hjemstedet. Det forutsettes at søker kan arbeide med ultralydundersøkelser på sitt hjemsted under utdanningsperioden. 

Arbeidsmengden krever at det settes av tid til læring på hjemstedet.

1. samling:
Studiet starter med to uker hvor det blir gitt både teoretisk og praktisk undervisning i Doppler ultralyd på maternelle blodkar, som arteria uterina, og føtale blodkar som ductus venosus, arteria cerebri media, arteria umbilicalis og vena umbilicalis.

2. samling:
Den neste samlingen før sommerferien varer i en uke hvor det blir gitt teoretisk og praktisk undervisning i den utvidede fosterhjerteundersøkelsen med fokus på de fem basale tverrsnitt med applikasjon av Doppler ultralyd.

3. samling:
På høsten er studentene samlet i en uke hvor fokus vil være på den kliniske bruken av Doppler ultralyd i svangerskapsomsorgen.

Se informasjon om samlingsdatoer lenger ned på siden.

Det blir definert skriftlige arbeidskrav, inklusive ultralydbilder, som studenten skal levere jevnt gjennom studietiden.

Eksamensbeskrivelse:

Siste skriftlige innlevering fungerer som eksamen og evalueres både av faglærer og ekstern sensor. Innleveringsfrist 26. november 2021.

Tid og sted for kurs/samlinger:

Det er tre samlinger på tilsammen fire uker:

 • 21. mars - 1. april 2022
 • 02. – 06. mai 2022
 • 29. oktober – 04. november 2022

Samlingene finner sted ved Senter for fostermedisin, Kvinne-barn-senteret, St. Olavs Hospital i Trondheim.

Kursavgift:

0 Kr
Kursavgift info: Semesteravgift for to semester og kostnader til kjøp av faglitteratur. I tillegg kommer permisjon fra arbeidssted, kost, losji og utgifter til reiser.

Fagansvarlig/Forelesere:

Eva Tegnander
Inst. for klinisk og molekylær medisin
Epost: eva.tegnander@ntnu.no

Kontakt:

Hilde Viviann Eriksen
Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre, Inst. for klinisk og molekylær medisin
Telefon: 72574918
Epost: hilde.v.eriksen@ntnu.no

Annveig Skurseth
NTNU VIDERE
Telefon: 73 55 10 90
Epost: annveig.skurseth@ntnu.no

Samarbeidspartnere:

Senter for fostermedisin, St. Olavs hospital

Kursform/Undervisning:

Samlingsbasert

Opptakskrav:

Jordmødre som søker opptak må ha fullført Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre (UL6000) ved NTNU. Tjenestebevis som dokumenterer ansettelse, omfang og varighet av praksis må lastes opp samtidig med at du søker, eller senest innen søknadsfristen.

Gynekologer må ha dokumentert basal opplæring/utdanning i obstetrisk ultralyd. Tjenestebevis som dokumenterer ansettelse, omfang og varighet av praksis og eventuelle kursbevis i ultralydkompetanse for leger, må lastes opp samtidig med at du søker, eller senest innen søknadsfristen.

Anbefalte forkunnskaper:

 • Grundig kjennskap til fosterets anatomi og fysiologi
 • Innsikt og forståelse i ultralydapparatenes innretning og tekniske
 • oppbygging
 • Kan framstille bilder med tilstrekkelig informasjon til å utføre en optimal fosterundersøkelse

Mer informasjon:

Fakultet: Fakultet for medisin og helsevitenskap

Praktiske opplysninger:

Emnet ble avlyst våren 2020 og søkere som var innstilt til studieplass i 2020 prioriteres ved opptaket i 2021. Nye kvalifiserte søkere 2021 rangeres etter følgende fremgangsmåte:

 1. Søkere rangeres ut fra ansiennitet etter fullført opptaksgrunnlag, med antall måneder dokumentert arbeidspraksis. Beregningen av den samlede ansienniteten baseres på grunnlag av stillingsandel/timer. Det kan gis uttelling for inntil 100% stilling.

  Utregning av praksis blir basert på ansiennitet etter at søker har oppfylt opptakskravet, det vil si ansiennitet som ultralydjordmor eller som Lege i spesialisering (LIS-lege)/gynekolog.

 2. Når flere søkere har lik poengsum, avgjøres rekkefølgen ved alder, med den eldste først, spesifisert etter fødselsdato.

 

Det tas årlig opp 12 studenter. Ved opptak til emnet vurderes søkerne i 3 kvoter: 

 • Kvote 1 har 2 studieplasser for en jordmor og en lege ved Senter for fostermedisin, St. Olavs Hospital HF. Disse prioriteres overfor andre søkere for å sikre undervisningskrefter. De rangeres etter ansiennitet etter fullført ultralydutdanning/ultralydkurs.
 • Kvote 2 har 5 studieplasser for jordmødre. De rangeres etter ansiennitet etter fullført Videreutdanning i ultralyddiagnostikk for jordmødre.
 • Kvote 3 har 5 studieplasser for LIS-leger/gynekologer. Disse rangeres etter ansiennitet etter fullført basalt kurs/utdanning innen obstetrisk ultralyd.

Kvoteplasser som ikke blir fylt opp tilbys den med høyest rangering i en annen kvote. 


Venteliste

Kvalifiserte søkere som ikke får tilbud om studieplass ved første opptak, får plass på venteliste basert på høyeste rangering innenfor hver kvote som beskrevet ovenfor. Kvoteplasser som ikke blir fylt opp tilbys den med høyest rangering i en annen kvote.

 

Boalternativer i Trondheim

Kursdetaljer

Startdato: 21.03.2022
Slutt: 26.11.2022

Søknadsfrist: 01.11.2021

Kursavgift: 0 Kr

Studiepoeng: 15

Emnekode: UL6003

Undervisningssted: Trondheim.

Arrangør: NTNU i Trondheim

Søk dette kurset nå

Hold deg oppdatert

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.