Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • Studieveiledning for ph.d.-studiet innen følgende program:
    Matematikk
    Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Regler og praksis innenfor doktorgradsgradsutdanningen
  • Opptak, avtaler og oppfølging av doktorgradskandidater
  • Kontaktperson for ERCIM Alain Bensoussan Fellowship Programme