Anne Danielsen

Førstekonsulent IE fakultetsadministrasjon
73591465
O. S. Bragstads plass 2, Elektro E * E-227

Bakgrunn og aktiviteter

Arbeidsoppgaver

  • Regler og praksis innenfor dr.gradsutdanningen
  • Opptak, avtaler og oppfølging av dr.kandidater
  • Studieplanarbeid doktorgradsutdanningen