Dr.philos.

Doktorgradsutdanning (ph.d.)

Dr.philos.

Dersom du ønsker å ta en doktorgrad, men av ulike årsaker ikke kan følge en organisert doktorgradsutdannelse kan du levere en avhandling til vurdering for graden dr.philos.

Graden dr.philos. er likestilt med ph.d. når det gjelder faglig nivå og kvalitet, og det er de samme krav til forskerkompetanse.

Dr.philos. er et fullstendig selvstendig studium hvor du ikke har krav på veiledning, skolering, arbeidsplass eller andre hjelpemidler fra institusjonen. Arbeidet med en dr.philos.-avhandling gjøres normalt ved siden av annet arbeid, og du kommer først i kontakt med NTNU i det avhandlingen er klar for levering.

Doktorpromosjon 16 november 2018

Alle norske og nordiske statsborgere som har avlagt eksamen av høyere grad har anledning til å levere en avhandling til vurdering for graden dr.philos. Om du ikke er norsk eller nordisk statsborger må fagmiljøet levere en begrunnet søknad og innstilling til fakultetet for at avhandlingen skal kunne vurderes.

Siden det ikke er krav til en organisert opplæringsdel forventes det at selve avhandlinga er noe mer omfattende enn det som normalt kreves av en ph.d.-avhandling. Bedømmelseskomiteen legger spesielt vekt på om avhandlinga er et selvstendig og helhetlig vitenskapelig arbeid på høyt faglig nivå når det gjelder problemstilling, metodisk, teoretisk og empirisk grunnlag, dokumentasjon, behandling av litteratur og framstillingsform.


Søknad om bedømmelse

Anmodning om å få arbeidet bedømt leveres det aktuelle fakultetet sammen med fem eksemplar av avhandlingen i innbundet eller heftet stand. Du må legge ved bekreftet kopi av vitnemål som dokumenterer avlagte eksamener og grader. Om du er i tvil om hvilket fakultet som skal bedømme avhandlingen, kan henvendelsen stiles til rektor. Vi anbefaler at du kontakter det aktuelle instituttet/fagmiljøet før du leverer, bl.a. med tanke på saksbehandlingstid og oppnevning av bedømmelseskomité.


>> Oversikt over kontaktpersoner på doktorgradsutdanningen på fakultetene.

>> Forskrift for graden dr.philos. ved NTNU

>> Veiledning om bedømmelse av norske doktorgrader

29 jul 2019