Karriere for HF-studenter

Undervisning

Illustrasjonsfoto, undervisning. Foto: Victor Kleive

Ønsker du å formidle kunnskap du interesserer deg for? Kan du tenke deg en karriere der du jobber tett på ulike mennesker? Ønsker du å legge til rette for læring i arbeidshverdagen din? HF-kandidater som jobber i bransjen for undervisning har til felles at de underviser i fag de har sterk interesse for.

HF-kandidater som arbeider i bransjen for undervisning jobber oftest ved barne- eller ungdomsskoler, i videregående skoler eller ved universitet og høyskoler. For å kunne undervise som lærer i videregående skole og på grunnskolens 5. – 10. trinn må du gjennomføre en praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). 

Mange fag som tilbys HF-kandidater er typiske skolefag, som nordisk, engelsk, tysk, fransk og historie. Velg fag som interesserer og motiverer deg, og som er undervisningsfag i skoleverket. 

Bachelorutdanning fra HF kombinert med PPU er fireårig og gir adjunktkompetanse. Lektorutdanningene er femårige. Om du tar en mastergrad kan du også undervise på høyskoler og universitet. 

Fri, 14 Jul 2017 15:27:22 +0200

Møt tidligere studenter i bransjen

Daniel Gauseth har master i historie, PPU og jobber som lektor ved Blussuvoll ungdomsskole. Møt ham og andre tidligere studenter som jobber innen skole og undervisning.

Daniel Gauseth

Møt arbeidsgiverne

Hva ser arbeidsgivere etter når de ansetter folk, og hva er deres tips til deg som skal ut å søke jobb?

Møt arbeidsgivere fra ulike bransjer og sektorer.
 

Arbeidsgivere - bildercollage av ulike mennesker.