Eksamensoppgaver ved Institutt for biologi

Eksamensoppgaver ved Institutt for biologi

 

Her finner du gamle eksamensoppgaver.
For nyere eksamensoppgaver henviser vi til Blackboard.

Eksamensoppgaver for de fag som har hatt skriftlig eksamen. Løsningsforslag for eksamener legges ikke ut.

2018-2012

Vår 2018 Høst 2018
BI1001 Celle-og molekylærbiologi BI1001 Celle- og molekylærbiologi
BI1002 Floristikk og faunistikk BI1002 Floristikk og faunistikk
BI1003 Økologi, etologi og evolusjonsbiologi BI1003 Økologi, etologi og evolusjonsbiologi
BI1004 Fysiologi BI1006 Dyrenes struktur og funksjon
BI2001 Biogeografi og biosystematikk BI2001 Biogeografi og biosystematikk
BI2012 Cellebiologi BI2012 Cellebiologi
BI2014 Molekylærbiologi BI2014 Molekylærbiologi
BI2015 Molekylærbiologi, lab.kurs BI2015 Molekylærbiologi, lab.kurs
BI2017 Genetikk og evolusjon BI2017 Genetikk og evolusjon
BI2024 Humanfysiologi og anatomi BI2024 Humanfysiologi og anatomi
BI2025 Zoofysiologi BI2025 Zoofysiologi
BI2021 Planteøkofysiologi BI2021 Planteøkofysiologi
BI2022 Plantevekst og utvikling BI2022 Plantevekst og utvikling
BI2033 Populasjonsøkologi BI2033 Populasjonsøkologi
BI2034 Samfunnsøkologi BI2034 Samfunnsøkologi
BI2036 Marin biodiversitet BI2036 Marin biodiversitet
BI2041 Human evolusjon og atferd BI2041 Human evolusjon og atferd
BI2043 Biodiversitet og bevaringsbiologi I BI2043 Biodiversitet og bevaringsbiologi I
BI2044 Etologi BI2044 Etologi
BI2045 Kommunikasjon og reproduksjonsatferd BI2045 Kommunikasjon og reproduksjonsatferd
BI2060 Marin økologi BI2060 Marin økologi
BI2064 Fiskeanatomi og fysiologi BI2064 Fiskeanatomi  og fysiologi
BI2065 Akvakultur BI2065 Akvakultur
BI2071 Forurensingsbiologi BI2071 Forurensingsbiologi
TBI4110 Økotoksikologi og miljøressurser TBI4110 Økotoksikologi og miljøressurser
BI3051 Quantitative Analyses in Ecology and Evolution BI3051 Quantitive Analyses
BI3013 Eksperimental cell- and molecular biology BI3013 Eksperimental cell- and molecular biology
BI3016 Molecular Cell Biology BI3016 Molecular Cell Biology
BI3068 Stress Physiology BI3019 Systems Biology
RFEL3082 Sustainable Management of Ecosystem Services RFEL3082 Sustainable Management of Ecosystem Services
BI3082 Biodiversity and Conservation Biology II BI3061 Biological Oseanografi
BI3066 Marine Juvenile Production BI3082 Biodiversity and Conservation Biology II
Vår 2017 Høst 2017
BI1001 Celle-og molekylærbiologi BI1001 Celle- og molekylærbiologi
BI1002 Floristikk og faunistikk BI1002 Floristikk og faunistikk
BI1003 Økologi, etologi og evolusjonsbiologi BI1003 Økologi, etologi og evolusjonsbiologi
BI1004 Fysiologi BI1006 Dyrenes struktur og funksjon
BI2001 Biogeografi og biosystematikk BI2001 Biogeografi og biosystematikk
BI2012 Cellebiologi BI2012 Cellebiologi
BI2014 Molekylærbiologi BI2014 Molekylærbiologi
BI2015 Molekylærbiologi, lab.kurs BI2015 Molekylærbiologi, lab.kurs
BI2017 Genetikk og evolusjon BI2017 Genetikk og evolusjon
BI2024 Humanfysiologi og anatomi BI2024 Humanfysiologi og anatomi
BI2025 Zoofysiologi BI2025 Zoofysiologi
BI2021 Planteøkofysiologi BI2021 Planteøkofysiologi
BI2022 Plantevekst og utvikling BI2022 Plantevekst og utvikling
BI2033 Populasjonsøkologi BI2033 Populasjonsøkologi
BI2034 Samfunnsøkologi BI2034 Samfunnsøkologi
BI2036 Marin biodiversitet BI2036 Marin biodiversitet
BI2041 Human evolusjon og atferd BI2041 Human evolusjon og atferd
BI2043 Biodiversitet og bevaringsbiologi I BI2043 Biodiversitet og bevaringsbiologi I
BI2044 Etologi BI2044 Etologi
BI2045 Kommunikasjon og reproduksjonsatferd BI2045 Kommunikasjon og reproduksjonsatferd
BI2060 Marin økologi BI2060 Marin økologi
BI2064 Fiskeanatomi og fysiologi BI2064 Fiskeanatomi  og fysiologi
BI2065 Akvakultur BI2065 Akvakultur
BI2071 Forurensingsbiologi BI2071 Forurensingsbiologi
TBI4110 Økotoksikologi og miljøressurser TBI4110 Økotoksikologi og miljøressurser
BI3051 Quantitative Analyses in Ecology and Evolution BI3051 Quantitive Analyses
BI3013 Eksperimental cell- and molecular biology BI3013 Eksperimental cell- and molecular biology
BI3016 Molecular Cell Biology BI3016 Molecular Cell Biology
BI3068 Stress Physiology BI3019 Systems Biology
RFEL3082 Sustainable Management of Ecosystem Services RFEL3082 Sustainable Management of Ecosystem Services
BI3082 Biodiversity and Conservation Biology II BI3061 Biological Oseanografi
BI3066 Marine Juvenile Production BI3082 Biodiversity and Conservation Biology II
Vår 2016 Høst 2016
 
BI1001 Celle-og molekylærbiologi BI1001 Celle- og molekylærbiologi
BI1002 Floristikk og faunistikk BI1002 Floristikk og faunistikk
BI1003 Økologi, etologi og evolusjonsbiologi BI1003 Økologi, etologi og evolusjonsbiologi
BI1004 Fysiologi BI1004 Fysiologi
BI2001 Biogeografi og biosystematikk BI2001 Biogeografi og biosystematikk
BI2012 Cellebiologi BI2012 Cellebiologi
BI2014 Molekylærbiologi BI2014 Molekylærbiologi
BI2015 Molekylærbiologi, lab.kurs BI2015 Molekylærbiologi, lab.kurs
BI2017 Genetikk og evolusjon BI2017 Genetikk og evolusjon
BI2024 Humanfysiologi og anatomi BI2024 Humanfysiologi og anatomi
BI2025 Zoofysiologi BI2025 Zoofysiologi
BI2021 Planteøkofysiologi BI2021 Planteøkofysiologi
BI2022 Plantevekst og utvikling BI2022 Plantevekst og utvikling
BI2033 Populasjonsøkologi BI2033 Populasjonsøkologi
BI2034 Samfunnsøkologi BI2034 Samfunnsøkologi
BI2036 Marin biodiversitet BI2036 Marin biodiversitet
BI2041 Human evolusjon og atferd BI2041 Human evolusjon og atferd
BI2043 Biodiversitet og bevaringsbiologi I BI2043 Biodiversitet og bevaringsbiologi I
BI2044 Etologi BI2044 Etologi
BI2045 Kommunikasjon og reproduksjonsatferd BI2045 Kommunikasjon og reproduksjonsatferd
BI2060 Marin økologi BI2060 Marin økologi
BI2064 Fiskeanatomi og fysiologi BI2064 Fiskeanatomi  og fysiologi
BI2065 Akvakultur BI2065 Akvakultur
BI2071 Forurensingsbiologi BI2071 Forurensingsbiologi
TBI4110 Økotoksikologi og miljøressurser TBI4110 Økotoksikologi og miljøressurser
BI3051 Quantitative Analyses in Ecology and Evolution BI3051 Quantitive Analyses
BI3013 Eksperimental cell- and molecular biology BI3013 Eksperimental cell- and molecular biology
BI3016 Molecular Cell Biology BI3016 Molecular Cell Biology
BI3019 Systems Biology BI3019 Systems Biology
BI3037 Freshwater ecology BI3037 Freshwater ecology
BI3061 Biological Oseanografi BI3061 Biological Oseanografi
BI3063 Biological and genetical stock management BI3063 Biological and genetical stock management
Vår 2015 Høst 2015
 
BI1001 Celle-og molekylærbiologi BI1001 Celle- og molekylærbiologi
BI1002 Floristikk og faunistikk BI1002 Floristikk og faunistikk
BI1003 Økologi, etologi og evolusjonsbiologi BI1003 Økologi, etologi og evolusjonsbiologi
BI1004 Fysiologi BI1004 Fysiologi
BI2001 Biogeografi og biosystematikk BI2001 Biogeografi og biosystematikk
BI2012 Cellebiologi BI2012 Cellebiologi
BI2014 Molekylærbiologi BI2014 Molekylærbiologi
BI2015 Molekylærbiologi, lab.kurs BI2015 Molekylærbiologi, lab.kurs
BI2017 Genetikk og evolusjon BI2017 Genetikk og evolusjon
BI2025 Zoofysiologi BI2025 Zoofysiologi
BI2033 Populasjonsøkologi BI2033 Populasjonsøkologi
BI2024 Samfunnsøkologi BI2024 Samfunnsøkologi
BI2036 Marin biodiversitet BI2036 Marin biodiversitet
BI2041 Human evolusjon og atferd BI2041 Human evolusjon og atferd
BI2043 Biodiversitet og bevaringsbiologi l BI2043 Biodiversitet og bevaringsbiologi l
BI2044 Etologi BI2044 Etologi
BI2045 Kommunikasjon og reproduksjonsatferd BI2045 Kommunikasjon og reproduksjonsatferd
BI2060 Marin økologi BI2060 Marin økologi
BI2062 Sjøbasert akvakultur BI2062 Sjøbasert akvakultur
BI2063 Landbasert akvakultur BI2063 Landbasert akvakultur
BI2071 Forurensingsbiologi BI2071 Forurensingsbiologi
TBl4110 Økotoksikologi og miljøressurser TBl4110 Økotoksikologi og miljøressurser
BI3010 Population Genetics BI3010 Population Genetics
BI3013 Eksperimental cell- and molecular biology BI3010 Eksperimental cell- and molecular biology
BI3016 Molecular Cell Biology BI3016 Molecular Cell Biology
BI3019 Systems Biology BI3019 Systems Biology
BI3037 Freshwater Ecology BI3037 Freshwater Ecology
BI3051 Evolutionary Analysis BI3051 Evolutionary Analysis
BI3061 Biological Oseanografi BI3061 Biological Oseanografi
BI3063 Biological and Genetical stock management BI3063 Biological and Genetical stock management
BI3066 Marine Juvenile Production BI3066 Marine Juvenile Production
BI3082 Biodiversitet og bevaringsbiologi ll BI3082 Biodiversitet og bevaringsbiologi ll
Vår 2014 Høst 2014
 
BI1001 Celle-og molekylærbiologi BI1001 Celle- og molekylærbiologi
BI1002 Floristikk og faunistikk BI1002 Floristikk og faunistikk
BI1003 Økologi, etologi og evolusjonsbiologi BI1003 Økologi, etologi og evolusjonsbiologi
BI1004 Fysiologi BI1004 Fysiologi
BI2001 Biogeografi og biosystematikk BI2001 Biogeografi og biosystematikk
BI2012 Cellebiologi BI2012 Cellebiologi
BI2014 Molekylærbiologi BI2014 Molekylærbiologi
BI2015 Molekylærbiologi, lab.kurs BI2015 Molekylærbiologi, lab.kurs
BI2017 Genetikk og evolusjon BI2017 Genetikk og evolusjon
BI2024 Humanfysiologi og anatomi BI2024 Humanfysiologi og anatomi
BI2025 Zoofysiologi BI2025 Zoofysiologi
BI2021 Planteøkofysiologi BI2021 Planteøkofysiologi
BI2022 Plantevekst og utvikling BI2022 Plantevekst og utvikling
BI2033 Populasjonsøkologi BI2033 Populasjonsøkologi
BI2034 Samfunnsøkologi BI2034 Samfunnsøkologi
BI2036 Marin biodiversitet BI2036 Marin biodiversitet
BI2041 Human evolusjon og atferd BI2041 Human evolusjon og atferd
BI2043 Biodiversitet og bevaringsbiologi I BI2043 Biodiversitet og bevaringsbiologi I
BI2044 Etologi BI2044 Etologi
BI2045 Kommunikasjon og reproduksjonsatferd BI2045 Kommunikasjon og reproduksjonsatferd
BI2060 Marin økologi BI2060 Marin økologi
BI2062 Sjøbasert akvakultur BI2062 Sjøbasert akvakultur
BI2063 Landbasert akvakultur BI2063 Landbasert akvakultur
BI2071 Forurensingsbiologi BI2071 Forurensingsbiologi
TBI4110 Økotoksikologi og miljøressurser TBI4110 Økotoksikologi og miljøressurser
BI3010 Population Genetics BI3010 Population Genetics
BI3013 Eksperimental cell- and molecular biology BI3013 Eksperimental cell- and molecular biology
BI3016 Molecular Cell Biology BI3016 Molecular Cell Biology
BI3019 Systems Biology BI3019 Systems Biology
BI3037 Freshwater ecology BI3037 Freshwater ecology
BI3061 Biological Oseanografi BI3061 Biological Oseanografi
BI3063 Biological and genetical stock management BI3063 Biological and genetical stock management
Vår 2013 Høst 2013
BI1001 Celle-og molekylærbiologi BI1001 Celle-og molekylærbiologi
BI1002 Floristikk og faunistikk BI1002 Floristikk og faunistikk
BI1003 Økologi, etologi og evolusjonsbiologi BI1003 Økologi, etologi og evolusjonsbiologi
BI1004 Fysiologi BI1004 Fysiologi
BI2001 Biogeografi og biosystematikk BI2001 Biogeografi og biosystematikk
BI2012 Cellebiologi BI2012 Cellebiologi
BI2014 Molekylærbiologi BI2014 Molekylærbiologi
BI2015 Molekylærbiologi, lab.kurs- muntlig BI2015 Molekylærbiologi, lab.kurs
BI2017 Genetikk og evolusjon BI2017 Genetikk og evolusjon
BI2020 Zoofysiologi BI2020 Zoofysiologi
BI2021 Planteøkofysiologi BI2021 Planteøkofysiologi
BI2022 Plantevekst og utvikling BI2022 Plantevekst og utvikling
BI2033 Populasjonsøkologi BI2033 Populasjonsøkologi
BI2034 Samfunnsøkologi BI2034 Samfunnsøkologi
BI2036 Marin biodiversitet BI2036 Marin biodiversitet
BI2041 Human evolusjon og atferd BI2041 Human evolusjon og atferd
BI2043 Biodiversitet og bevaringsbiologi I BI2043 Biodiversitet og bevaringsbiologi I
BI2044 Etologi BI2044 Etologi
BI2045 Kommunikasjon og reproduksjonsatferd BI2045 Kommunikasjon og reproduksjonsatferd
BI2060 Marin økologi BI2060 Marin økologi
BI2062 Sjøbasert akvakultur BI2062 Sjøbasert akvakultur
BI2063 Landbasert akvakultur BI2063 Landbasert akvakultur
BI2071 Forurensingsbiologi BI2071 Forurensingsbiologi
TBI4110 Økotoksikologi og miljøressurser TBI4110 Økotoksikologi og miljøressurser
BI3010 Population Genetics BI3010 Population Genetics
BI3013 Eksperimental cell- and molecular biology BI3013 Eksperimental cell- and molecular biology
BI3016 Molecular Cell Biology BI3016 Molecular Cell Biology
BI3019 Systems Biology BI3019 Systems Biology
BI3037 Freshwater ecology BI3037 Freshwater ecology
BI3061 Biological Oseanografi BI3061 Biological Oseanografi
BI3063 Biological and genetical stock management BI3063 Biological and genetical stock management
  BI3082 Biodiversitet og bevaringsbiologi II
  BI8061 Biological Oceanographi
Vår 2012 Høst 2012
BI1001 Celle-og molekylærbiologi BI1001 Celle-og molekylærbiologi
BI1002 Floristikk og faunistikk BI1002 Floristikk og faunistikk
BI1003 Økologi, etologi og evolusjonsbiologi BI1003 Økologi, etologi og evolusjonsbiologi
BI1004 Fysiologi BI1004 Fysiologi
BI2001 Biogeografi og biosystematikk BI2001 Biogeografi og biosystematikk
BI2012 Cellebiologi BI2012 Cellebiologi
BI2014 Molekylærbiologi BI2014 Molekylærbiologi
BI2015 Molekylærbiologi, lab.kurs- muntlig BI2015 Molekylærbiologi, lab.kurs
BI2017 Genetikk og evolusjon BI2017 Genetikk og evolusjon
BI2020 Zoofysiologi BI2020 Zoofysiologi
BI2021 Planteøkofysiologi BI2021 Planteøkofysiologi
BI2022 Plantevekst og utvikling BI2022 Plantevekst og utvikling
BI2033 Populasjonsøkologi BI2033 Populasjonsøkologi
BI2034 Samfunnsøkologi BI2034 Samfunnsøkologi
BI2036 Marin biodiversitet BI2036 Marin biodiversitet
BI2041 Human evolusjon og atferd BI2041 Human evolusjon og atferd
BI2043 Biodiversitet og bevaringsbiologi I BI2043 Biodiversitet og bevaringsbiologi I
BI2044 Etologi BI2044 Etologi
BI2045 Kommunikasjon og reproduksjonsatferd BI2045 Kommunikasjon og reproduksjonsatferd
BI2060 Marin økologi BI2060 Marin økologi
BI2062 Sjøbasert akvakultur BI2062 Sjøbasert akvakultur
BI2063 Landbasert akvakultur BI2063 Landbasert akvakultur
BI2071 Forurensingsbiologi BI2071 Forurensingsbiologi
TBI4110 Økotoksikologi og miljøressurser TBI4110 Økotoksikologi og miljøressurser
BI3010 Population Genetics BI3010 Population Genetics
BI3013 Eksperimental cell- and molecular biology BI3013 Eksperimental cell- and molecular biology
BI3016 Molecular Cell Biology BI3016 Molecular Cell Biology
BI3019 Systems Biology BI3019 Systems Biology
BI3037 Freshwater ecology BI3037 Freshwater ecology
BI3061 Biological Oseanografi BI3061 Biological Oseanografi
BI3063 Biological and genetical stock management BI3063 Biological and genetical stock management
  BI3082 Biodiversitet og bevaringsbiologi II