Kontaktinformasjon og ledelse

Institutt for biologi

Kontaktinformasjon og ledelse

 

Kontorene til Institutt for biologi er i Realfagbygget. Instituttet har også andre lokaliteter (se infoboks).

Besøksadresse

Høgskoleringen 5, Realfagbygget D1-137

Postadresse

Institutt for biologi, NTNU
7491 Trondheim

Epost

postmottak@bio.ntnu.no

 

Ledelse ved Institutt for biologi

Ledelse ved Institutt for biologi

 

Else Berit Skagen. Foto

Instituttleder

Else Berit Skagen

Epost: else.berit.skagen@ntnu.no

 

 

 

Thorsten Hamann. Foto

Nestleder forskning

Thorsten Hamann

Epost: thorsten.hamann@ntnu.no

 

 

 

Elin Kjørsvik. Foto

Nestleder utdanning

Elin Kjørsvik

Epost: elin.kjorsvik@ntnu.no

 

 

 

Hans Jakob Jakobsen. Foto

Kontorsjef

Hans Jakob Jakobsen

Epost: hans.jakob.jakobsen@ntnu.no

 

 

 

Stig Koteng. Foto

Teknisk leder

Stig Koteng

Epost: stig.koteng@ntnu.no