Kontaktinformasjon og ledelse

Institutt for biologi

Kontaktinformasjon og ledelse

 

Kontorene til Institutt for biologi er i Realfagbygget. Instituttet har også andre lokaliteter (se infoboks).

Besøksadresse

Høgskoleringen 5, Realfagbygget D1-137

Postadresse

Institutt for biologi, NTNU
7491 Trondheim

Epost

postmottak@bio.ntnu.no

Ledelse ved Institutt for biologi

Ledelse ved Institutt for biologi

 

Thorsten Hamann. Foto

Instituttleder

Thorsten Hamann

Epost: thorsten.hamann@ntnu.no

 

 

 

Nicole Aberle-Malzahn. Foto

Nestleder forskning

Nicole Aberle-Malzahn

Epost: nicole.aberle-malzahn@ntnu.no

 

 

 

Martin Wagner. Foto

Nestleder forskning

Martin Wagner

Epost: martin.wagner@ntnu.no

 

 

 

Elin Kjørsvik. Foto

Nestleder utdanning

Elin Kjørsvik

Epost: elin.kjorsvik@ntnu.no

 

 

 

Jonathan Wright. Foto

Nestleder utdanning

Jonathan Wright

Epost: jonathan.wright@ntnu.no

 

 

 

Hans Jakob Jakobsen. Foto

Kontorsjef

Hans Jakob Jakobsen

Epost: hans.jakob.jakobsen@ntnu.no

 

 

 

Stig Koteng. Foto

Teknisk leder

Stig Koteng

Epost: stig.koteng@ntnu.no