Bakgrunn og aktiviteter

Inge Hoff

Undervisning/fag

 • TBA 4204 BM 3 Transportinfrastruktur (fagansvarlig)
 • BA 8600 Dimensjonering av dekkekonstruksjoner PhD-kurs
 • TBA 4218 Vegteknologi
 • TBA 4340 Rehabilitering og drift av veger
 • Kursansvarlig i erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane

Aktive PhD-stipendiater

 

 • Benoit Loranger
 • Xuemei Zhang
 • Hao Chen
 • Lei Zhang
 •  Lisa Hannasvik
 • Baowen Lou
 • Mequanent Mulugeta Alamnie (medveileder)

Forskningstema

 • Rehabilitering av veger
 • Modellering av tilstandsutvikling
 • Laboratorieundersøkelser av materialer for vegbygging
 • Frostsikring av veg og jernbane
 • Undersøkelser av veger med georadar
 • Dekker av betong- og naturstein

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Wu, Shaopeng; Hoff, Inge; Amirkhanian, Serji N.; Yue, Xiao. (2019) Environment-Friendly Construction Materials. MDPI. 2019. ISBN 978-3-03897-418-5.
 • Hoff, Inge; Mork, Helge; Garba, Rabbira Saba. (2013) Proceedings Ninth International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields - Volume 1. Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82-321-0285-3.
 • Hoff, Inge; Mork, Helge; Garba, Rabbira Saba. (2013) Proceedings Ninth International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields - Volume 2. Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82-321-0286-0.

Del av bok/rapport

 • Loranger, Benoit; Hoff, Inge; Scibilia, Elena; Doré, Guy. (2019) Frost Heave Laboratory Investigation on Crushed Rock Aggregates. Cold Regions Engineering 2019.