Bakgrunn og aktiviteter

Inge Hoff

Undervisning/fag

 • TBA 4204 BM 3 Transportinfrastruktur (fagansvarlig)
 • BA 8600 Dimensjonering av dekkekonstruksjoner PhD-kurs
 • TBA 4218 Vegteknologi
 • TBA 4340 Rehabilitering og drift av veger
 • Kursansvarlig i erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane

Aktive PhD-stipendiater

 • Diego Maria Barbieri
 • Benoit Loranger
 • HongMei Huang
 • Andreas Kjosavik
 • Karlis Rieksts
 • Albert Lau

Forskningstema

 • Rehabilitering av veger
 • Modellering av tilstandsutvikling
 • Laboratorieundersøkelser av materialer for vegbygging
 • Frostsikring av veg og jernbane
 • Undersøkelser av veger med georadar
 • Dekker av betong- og naturstein

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Hoff, Inge; Mork, Helge; Garba, Rabbira Saba. (2013) Proceedings Ninth International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields - Volume 1. Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82-321-0285-3.
 • Hoff, Inge; Mork, Helge; Garba, Rabbira Saba. (2013) Proceedings Ninth International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields - Volume 2. Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82-321-0286-0.

Del av bok/rapport

 • Anastasio, Sara; Hoff, Inge; Holm, Knut Ragnar; Fensholt, Lasse; Næsbø, Lene. (2017) Effect of Winter Contaminants Removal Techniques on Airfield Pavement Surfaces. Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfield.
 • Loranger, Benoit; Kuznetsova, Elena; Hoff, Inge; Aksnes, Jostein; Skoglund, Kjell Arne. (2017) Evaluation of Norwegian gradation based regulation for frost susceptibility of crushed rock aggregates in roads and railways. Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfield.
 • Rieksts, Karlis; Hoff, Inge; Kuznetsova, Elena; Côté, Jean. (2017) Laboratory investigations of thermal properties of crushed rock materials. Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfield.
 • Lalagüe, Anne; Lebens, Matthew A.; Hoff, Inge. (2016) Accuracy of Ground-penetrating Radar in Pavement Thickness Evaluation: Impact of Interpretation Errors. Materials and Infrastructures 1.
 • Anastasio, Sara; Hoff, Inge; Thodesen, Carl. (2015) Influence of sodium chloride and potassium formate as deicing agents on asphalt mixture durability. Bituminous Mixtures and Pavements VI.
 • Anastasio, Sara; Hoff, Inge; Thodesen, Carl; Bahia, Hussain U.. (2015) Laboratory testing methods for evaluating the moisture damage on the aggregate-asphalt system. 8th RILEM International Symposium on Testing and Characterization of Sustainable and Innovative Bituminous Materials.
 • Anastasio, Sara; Hoff, Inge; Thodesen, Carl Christian. (2013) Effect of Aggregate Mineralogy on Permanent Deformation. Proceedings Ninth International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields - Volume 2.
 • Anastasio, Sara; Hoff, Inge; Thodesen, Carl Christian. (2013) Effect of Freeze-thaw Cycles and Deicing Fluids on Pavements. Proceedings Ninth International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields - Volume 2.
 • Lalagüe, Anne; Gryteselv, Dagfin; Hoff, Inge. (2013) Bearing capacity of airfield pavements – In situ survey, measurements and calculations using GPR and FWD. Proceedings Ninth International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields - Volume 1.