Bakgrunn og aktiviteter

Inge Hoff

Undervisning/fag

 • TBA 4204 BM 3 Transportinfrastruktur (fagansvarlig)
 • BA 8600 Dimensjonering av dekkekonstruksjoner PhD-kurs
 • TBA 4218 Vegteknologi
 • TBA 4340 Rehabilitering og drift av veger
 • Kursansvarlig i erfaringsbasert masterprogram i veg og jernbane

Aktive PhD-stipendiater

 

 • Benoit Loranger
 • Xuemei Zhang
 • Hao Chen
 • Lei Zhang
 •  Lisa Hannasvik
 • Baowen Lou
 • Mequanent Mulugeta Alamnie (medveileder)

Forskningstema

 • Rehabilitering av veger
 • Modellering av tilstandsutvikling
 • Laboratorieundersøkelser av materialer for vegbygging
 • Frostsikring av veg og jernbane
 • Undersøkelser av veger med georadar
 • Dekker av betong- og naturstein

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner