course-details-portlet

BA6057 - Vegbygging

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet er obligatorisk for studieretning veg.

Kursbeskrivelse

 • Geometrisk utforming (herunder sikt)
 • Drenering (herunder avrenning, dimensjonering, utforming)
 • Dimensjoneringsgrunnlag (herunder klima, grunnforhold, trafikk)
 • Materialteknologi (herunder bindemidler, steinmateriale, asfaltdekker, kvalitetskrav og -kontroll)
 • Laboratoriekurs

Læringsutbytte

Kunnskaper (kandidaten skal ha kunnskap om):

 • Grunnleggende prinsipper for planlegging og prosjektering av veger.
 • Linjeføring, utforming av veger og tilpasning til omgivelsene.
 • Egenskaper til vegbyggingsmaterialer.
 • Kvalitetskontroll av vegbyggingsmaterialer.

Ferdigheter (Kandidaten kan):

 • Konstruere en veglinje med god tilpasning til omgivelsene.
 • Vurdere styrke- og teleegenskaper til materialer som brukes i vegbygging.
 • Undersøke vegbyggingsmaterialers mekaniske egenskaper ved hjelp av laboratorieundersøkelser.
 • Dimensjonere og utforme et dreneringssystem.

Kompetanse (Kandidaten kan):

 • Tilegne seg kunnskaper om de grunnleggende prinsippene for prosjektering av veger .
 • Kunne gjennomføre fornuftige valg av materialer for de ulike lagene/elementene i en vegkonstruksjon.
 • Kunne vurdere miljøkonsekvenser ved lokalisering og utforming av veger .

Læringsformer og aktiviteter

To samlinger, med opphold mellom for selvstudium. Eksamen to-fire uker etter siste samling. Kandidatene skal i tillegg arbeide med øvinger og oppgaver mellom samlingene. Forbehold om tilstrekkelig antall søkere for at emnet gjennomføres. Emnet er en del av NTNUs videreutdanningstilbud, og har kursavgift. Se NTNU Videres hjemmesider.

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppmøte på undervisning
 • Godkjente innleveringsoppgaver

Mer om vurdering

Skriftlig skole-eksamen teller 100 %.

Eksamenskrav er obligatorisk oppmøte på undervisning og godkjente innleveringsoppgaver.

Ved gjentak av eksamen kan skoleeksamen gjennomføres som muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Veg, jernbane og transport (MVEGJERNB)

Forkunnskapskrav

Søkere må ha bachelor innen teknologiske fag, samt to års praksis i relevante tekniske fag. Annen bakgrunn kan godkjennes etter søknad.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU