course-details-portlet

BA8622 - Bygging av veger og jernbane i kalde områder

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 15/100 1 timer D
Arbeider 15/100
Hjemmeeksamen 50/100 4 timer
Rapport 20/100

Obligatoriske aktiviteter

  • Tilstedeværelse 80%

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Kurset tilbys gitt at minst 3 studenter med relevant bakgrunn ønsker å ta det. Om du ønsker å ta kurset, vennligst kontakt emneansvarlig. Studenter som ikke er tatt opp til PhD-programmet i ingeniørvitenskap kan godkjennes av emneansvarlig.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Bygg og anleggsteknikk
  • Vegbygging
  • Bygg- og anleggsteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Arbeider 15/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Rapport 20/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 15/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 15/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 20/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 15/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU